Lokale editie van het Congres voor het Openbaar Ambt 2019

Voor het eerst wordt dit jaar het Congres voor het Openbaar Ambt gelijktijdig georganiseerd in Brussel, Antwerpen en Namen.
Het ideale moment voor iedereen die betrokken is bij het ambtenarenrecht en de human resources in de publieke sector om samen te komen en op de hoogte te zijn van de laatste wetgevings-, jurisprudentiële en praktische ontwikkelingen op dit gebied.

Antwerpen, Brussel, Namen

De lokale editie zal plaatsvinden op donderdag 28 maart 2019 in Antwerpen, Brussel of Namen, afhankelijk van uw programmavoorkeuren.
Wat mag u verwachten? Lunch, koffiepauzes, dranken en een volledige dag diepgaande lezingen over het onderwerp.

Voor publieke actoren

Het Congres voor het Openbaar Ambt brengt alle publieke actoren samen die rechtstreeks betrokken zijn bij HR- en managementkwesties binnen publieke entiteiten, onder andere: gemeentesecretarissen, algemeen directeurs, leden van OCMW's, HR-medewerkers, human resources managers, financiële managers, burgemeesters en schepenen.

De dag biedt een unieke gelegenheid om te leren, te discussiëren en een dialoog aan te gaan over actuele vraagstukken op het gebied van het openbaar ambt.

Voor privéactoren

Het Congres voor het Openbaar Ambt richt zich ook tot advocaten, consultants, juristen, .... die, om hun klanten uit de publieke sector zo goed mogelijk bij te staan, moeten begrijpen hoe instellingen op het gebied van human resources werken en op de hoogte moeten zijn van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
Sommige sleutelfiguren - directeurs, bedrijfsleiders of personen die verantwoordelijk zijn voor de contacten met de publieke sector - zullen de mogelijkheid hebben om rechtstreeks met de publieke beslissingsnemers in contact te komen.

Programma

Antwerpen

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00 │ De HR-strategie

Spreker - te bevestigen

10:10 - 11:10
KOFFIEPAUZE
11:30 - 12:30
LUNCH
13:30 - 14:30
14:40 - 15:40
15:50 - 16:50

Brussel

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00 │ De meest recente rechtspraak van de Raad van State

Het nieuwste overzicht van rechtspraak door de Raad van State inzake human resources in de publieke sector: update, het juridisch kader en de nodige praktijkvoorbeelden.

Spreker - te bevestigen

10:10 - 11:10
KOFFIEPAUZE
11:30 - 12:30
LUNCH
13:30 - 14:30
14:40 - 15:40
15:50 - 16:50

Bruxelles

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00 │ Le statut est-il en train de mourir ?

Suite aux nombreuses modifications relatives au statut de l'agent statutaire, le statut est-il encore attractif comme plan de carrière professionnel ? Maître Bourtembourg nous expliquera ces changements et ce qu'ils impliquent concrètement.

Jean Bourtembourg
Avocat associé
Bourtembourg & Co

10:10 - 11:10
PAUSE-CAFE
11:30 - 12:30
DEJEUNER
13:30 - 14:30
14:40 - 15:40
15:50 - 16:50

Namur

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00 │ Le Programme Stratégique Transversal : une culture de planification et d'évaluation

Le Programme stratégique transversal (PST) est une démarche stratégique évolutive et modulable visant à planifier et prioriser les politiques communales en intégrant un processus d'évaluation. Véritable outil de gouvernance, le PST doit permettre d'anticiper les enjeux, de répondre aux besoins locaux et d'améliorer les relations avec les citoyens. Entre 2012 et 2017, 24 communes-pilotes ont eu l’occasion de tester la méthodologie PST, de partager leurs pratiques, de soulever les difficultés rencontrées et d’identifier les avantages de la démarche. A l’issue de l’expérience-pilote, le Gouvernement wallon, convaincu du bienfait que cette démarche peut apporter au niveau local, a décidé de soutenir une généralisation du PST au sein des communes wallonnes et de les accompagner dans cette démarche. C'est ce nouvel élan que Monsieur Stefan Kazmierczak viendra partager lors de son exposé. Il abordera notamment le contenu des décrets du 19 juillet 2018 intégrant le PST dans le CDLD et ainsi que dans la loi organique des CPAS. Quels changements cruciaux vont-ils générer dans la pratique au sein de la gestion des entités publiques locales ?

Stefan Kazmierczak
Directeur général
Commune d'Esneux

10:10 - 11:10
PAUSE-CAFE
11:30 - 12:30
DEJEUNER
13:30 - 14:30
14:40 - 15:40
15:50 - 16:50

Partnership & sponsoring

Dankzij onze evenementen, opleidingen en media stellen we elk jaar tienduizenden professionals in staat om met elkaar in contact te komen, zich op te leiden en de projecten van morgen te ontwikkelen.

U wenst een bijdrage te leveren en partner worden om uw expertise en activiteit bekend te maken?
Aarzel dan niet met ons contact op te nemen.

Tarieven

Tarief-publieke sector

450 €

  • Toegang tot het evenement
  • Lunch & drinks
  • Cursusmateriaal

Tarief-privésector

650 €

  • Toegang tot het evenement
  • Lunch & drinks
  • Cursusmateriaal
  • Networking event

Multi Bird

Schrijf in met 3 of meer deelnemers op het Congres voor het Openbaar Ambt en geniet van 10% korting 

Multi Events

U heeft interesse in het volgen van verschillende evenementen en/of opleidingen?
Neem contact op voor een persoonlijke offerte.

Inschrijving

Om u in te schrijven, vul de bestelbon hieronder in of neem contact op:
via email [seminars@ebp.be]
per telefoon [02 894 56 06]

FAQ

Wanneer vindt het Congres voor het Openbaar Ambt plaats?

Dit jaar worden lokale edities van het Congres voor het Openbaar Ambt gehouden op donderdag 28 maart 2019.
Afhankelijk van uw behoeften en uw programmavoorkeuren  kan u het congres bijwonen in Antwerpen, Brussel of Namen.

De exacte locaties waar de congressen zullen plaatsvinden worden uiterlijk 15 dagen voor de dag van het evenement per e-mail meegedeeld aan elk ingeschreven deelnemer.

Waar vindt het Congres voor het Openbaar Ambt plaats?

De exacte locaties waar de congressen zullen plaatsvinden worden uiterlijk 15 dagen voor de dag van het evenement per e-mail meegedeeld aan elk ingeschreven deelnemer.

Aan wie is het Congres voor het Openbaar Ambt gericht?

Het Congres voor het Openbaar Ambt richt zich naar iedereen die betrokken is bij of die meer wenst te weten over actuele kwesties in het ambtenarenrecht. Er is geen uitgebreide voorkennis van de materie vereist.

De inhoud van het congres richt zijn naar - onder andere:
> publieke actoren: gemeentesecretarissen, algemeen directeurs, leden van OCMW's, HR-medewerkers en managers, financiële managers, burgemeesters en schepenen, ...
> privéactoren: advocaten, consultants, juristen, ...

EBP•Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6, 1090 Brussel• Tel.: +32 (0)2 894 56 05•Fax: +32 (0)2 706 23 89 seminars@ebp.be•www.ebp.be