Congres voor het Openbaar Ambt 2019 Nationale editie

Het evenement waar HR-medewerkers uit de publieke sector samenkomen om zich te informeren, om bij te leren, om te ontdekken en om ideeën uit te wisselen met de collega’s.

Brussel | 26 september 2019

 • tweetalig event Nederlands-Frans
 • 10 experts beantwoorden al uw praktische vragen
 • lunch & networking
 • locatie: Sofitel Brussel Le Louise

12de editie

+10 topsprekers en experts

+100 deelnemers verwacht

2 conferentie- zalen

10 actualia sessies

U werkt in de publieke sector?

 • Theoretische presentaties gevolgd door workshops voor een betere toepassing in uw dagelijkse praktijk. 
 • De laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Raad van State
 • Focus op puur juridische actualiteiten inzake HR-management in de publieke sector.

U werkt voor een bedrijf?

 • Leer meer over de problemen waarmee de overheid te maken heeft en kijk mee naar oplossingen.
 • Ontmoet belangrijke partners.

Ontdek onze sprekers

Youri Musschebroeck

Advocaat, CMS DeBacker. Youri Musschebroeck ...
Meer info

Wouter Van Loon

Wouter Van Loon is advocaat ...
Meer info

Jan Daems

Pensioenexpert – teamchef bij diverse ...
Meer info

Programma

NL

09:00 - 10:30 | De recente rechtspraak van de Raad van State over de tuchtprocedure

De presentatie beoogt een overzicht te geven van de recente rechtspraak van de Raad van State inzake tucht. Meer precies zal aan de hand van de arresten worden besproken hoe de Raad van State onder meer de vervaltermijn voor het instellen van een tuchtprocedure, de toepassing van het zorgvuldigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel, de (on)partijdigheid van de tuchtoverheden en  de rechten van verdediging beoordeelt.

Youri Musschebroeck
Advocaat
CMS DeBacker

COFFEE BREAK

10:45 - 12:15 | Het in aanmerking nemen van perioden van loopbaanonderbreking bij de berekening van het ambtenarenpensioen

Een langdurige werkonbekwaamheid wegens ziekte  van een statutair ambtenaar kan belangrijke gevolgen hebben. Niet alleen de vaste betrekking loopt gevaar van zodra het kapitaal aan ziektedagen is uitgeput,  maar tevens kan de eventuele vervroegde oppensioenstelling zware financiële complicaties met zich meebrengen.

Jan Daems
Commissaris-Verslaggever Vergoedingspensioenen
Federale Pensioendienst

LUNCH & NETWORK

13:30 - 15:00 | Werkongevallen en ziekte bij ambtenaren en contractuelen

Ria Janvier
Professor
Universiteit Antwerpen

COFFEE BREAK

15:15 - 16:45 | Het ontslag van de contractuelen in de publieke sector

Wouter Van Loon
Advocaat
Claeys & Engels

FR

09:00 - 10:30 | Droit disciplinaire des agents statutaires - actualités jurisprudentielles

L'intervention détaillera, en s'appuyant sur la jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat, les différentes étapes de la procédure disciplinaire. Elle insistera sur les principes qui la fondent et sur les nombreux pièges à éviter.

Marc Oswald
Premier Auditeur
Conseil d’Etat

COFFEE BREAK

10:45 - 12:15 | Le point sur la mise à disposition et le travail intérimaire dans la fonction publique

La formation sera consacrée aux problématiques de la mise à disposition de membres du personnel (contractuels et statutaires) et du recours au travail intérimaire dans la fonction publique.

Une première partie sera l’occasion d’analyser l’interdiction de la mise à disposition d’agents contractuels et les sanctions qui en découlent, ainsi que diverses exceptions à cette interdiction de principe et leurs conditions d’application. Elle se poursuivra par l’analyse des hypothèses dans lesquelles il est permis de recourir au travail intérimaire dans la fonction publique, compte tenu des modifications règlementaires intervenues récemment.

La deuxième partie, moins conséquente, abordera la mise à disposition des agents statutaires.  

Alan Yernaux
Avocat
Sotra

LUNCH & NETWORK

13:30 - 15:00 | Le point sur l’évolution récente de la jurisprudence en matière de licenciement dans le secteur public

Maître de Wilde présentera l’état général de la jurisprudence en matière d’audition préalable, de motivation formelle, de motivation substantielle (et la fameuse CCT n° 109) et de mention des voies de recours. Il poursuivra avec quelques cas concrets tirés d’affaires récentes et terminera en soumettant à l’assemblée un cas pratique suivi d’un échange sur les solutions obtenues.

Jonathan de Wilde d'Estmael
Avocat
Sotra

COFFEE BREAK

15:15 - 16:45 | Accidents de travail et maladies professionnelles des fonctionnaires et agents contractuels

Laurence Markey
Avocate
Younity

Partnership & sponsoring

U wilt zaken doen met de overheid en persoonlijk in contact komen met HR verantwoordelijken, juristen en adviseurs die
een beslissende rol spelen bij het toekennen van overheidsopdrachten ?

Grijp dan deze unieke kans om uw bedrijf voor te stellen tijdens dit event.
Als partner krijgt u uitgebreide zichtbaarheid in de communicatiecampagne en bij uw doelgroep tijdens het event.

Daarnaast ondersteunen we persoonlijke ontmoetingen met relevante contactpersonen, zodat u uw zakelijke doelen bereikt.

Vraag hier alle partnermogelijkheden aan.

Prijzen

Prijs Publieke Sector

450 € (exl. btw)

Prijs Privésector

650 € (exl. btw)

Multi Events

Mis het traject INNOVATIE MANAGEMENT van het event « Smart Admins » niet dat zich zal richten op "soft skills" in human resources in de publieke sector. De twee dagen zijn complementair! Schrijf u in voor beide en geniet 150 EUR korting.

Vraag uw toegang tot meerdere events aan en geniet van een uitzonderlijke korting >>

logo-NL

Promoties

 • 10% korting als u inschrijft voor 15/07!
 • U geniet van een korting indien u zich met 3 of meer deelnemers inschrijft. 
 • Uw korting wordt automatisch verrekend bij uw inschrijving ; kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Voordelen

Inschrijving

FAQ

Wanneer vindt de nationale editie van het Congres voor het Openbaar Ambt 2019 plaats?

Dit jaar vindt de nationale editie van het Congres voor het Openbaar Ambt plaats op donderdag 26 september 2019 in Brussel-centrum.

Waar vindt de nationale editie van het Congres voor het Openbaar Ambt 2019 plaats?

De nationale editie van het congres voor het Openbaar Ambt zal plaatsinden in het aangename kader van het hotel:

Sofitel Brussels le Louise
Gulden-Vlieslaan 40
1050 Brussel

www.sofitel.com

Aan wie richt de nationale editie van het Congres voor het Openbaar Ambt 2019 zich?

Het Congres voor het Openbaar Ambt richt zich naar iedereen die betrokken is bij of die meer wenst te weten over actuele kwesties in het ambtenarenrecht. Er is geen uitgebreide voorkennis van de materie vereist.

De inhoud van het congres richt zijn naar - onder andere:
> publieke actoren: gemeentesecretarissen, algemeen directeuren, leden van OCMW's, HR-medewerkers en managers, financiële managers, burgemeesters en schepen, ...
> privéactoren: advocaten, consultants, juristen, ...

De groep EBP

 

Internationaal

 

Algemene informatie

 
EBP • Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6, 1090 Brussel • Tel.: +32 (0)2 894 56 05 • Fax: +32 (0)2 706 23 89 • seminars@ebp.be • www.ebp.be
Scroll to Top