Congres voor het Openbaar Ambt 2019 Nationale editie

Het Nationaal Congres voor het Openbaar Ambt vindt plaats in Brussel. Ambtenaren komen er samen om zich te informeren, om bij te leren, om te ontdekken en om ideeën uit te wisselen met de collega’s.

Brussel │ 26.09.2019

De nationale edite van het Congres voor de Openbaar Ambt vindt plaats op donderdag 26 september 2019 in Brussel.
Wat mag u verwachten? Lunch, koffiepauzes, dranken en een volledige dag diepgaande lezingen over het onderwerp.

Voor publieke actoren

Het Congres voor het Openbaar Ambt brengt alle publieke actoren samen die rechtstreeks betrokken zijn bij HR- en managementkwesties binnen publieke entiteiten: gemeentesecretarissen, algemeen directeuren, leden van OCMW's, HR-medewerkers, human resources managers, financiële managers, burgemeesters en schepen.

De dag biedt een unieke gelegenheid om te leren, te discussiëren en een dialoog aan te gaan over actuele vraagstukken op het gebied van het openbaar ambt.

Voor privéactoren

Het Congres voor het Openbaar Ambt richt zich ook tot advocaten, consultants, juristen, .... die, om hun klanten uit de publieke sector zo goed mogelijk bij te staan, moeten begrijpen hoe instellingen op het gebied van human resources werken en op de hoogte moeten zijn van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
Sommige sleutelfiguren - directeuren, bedrijfsleiders of personen die verantwoordelijk zijn voor de contacten met de publieke sector - zullen de mogelijkheid hebben om rechtstreeks met de publieke beslissingsnemers in contact te komen.

Programma

We zijn hard aan het werk om u een kwaliteitsvol programma te bieden dat aan uw noden beantwoordt.
U zal het programma 2019 in april kunnen raadplegen.

Partnership & sponsoring

Dankzij onze evenementen, opleidingen en media stellen we elke jaar tienduizenden professionals in staat om
met elkaar in contact te komen, zich op te leiden en de projecten van morgen te ontwikkelen.

U wenst een bijdrage te leveren en partner worden om uw expertise en activiteit bekend te maken?
Aarzel dan niet met ons contact op te nemen.

Tarieven

Tarief-publieke sector

450 €

  • Toegang tot het evenement
  • Lunch & drinks
  • Cursusmateriaal

Tarief-privésector

650 €

  • Toegang tot het evenement
  • Lunch & drinks
  • Cursusmateriaal
  • Networking

Multi Bird

Schrijf in met 3 of meer deelnemers op het Congres voor het Openbaar Ambt engeniet van 10% korting.

Multi Events

U heeft interesse in het volgen van verschillende evenementen en/of opleidingen?
Neem contact op voor een persoonlijke offerte.

Inschrijving

Om u in te schrijven, vul de bestelbon hieronder in of neem contact op:
via email [seminars@ebp.be]
per telefoon [02 894 56 05]

FAQ

Wanneer vindt de nationale editie van het Congres voor het Openbaar Ambt 2019 plaats?

Dit jaar wordt de nationale editie van het Congres voor het Openbaar Ambt gehouden op donderdag 26 september 2019.

De exacte locatie waar het congres zal plaatsvinden wordt uiterlijk 15 dagen voor de dag van het evenement per e-mail meegedeeld aan elk ingeschreven deelnemer.

Waar vindt de nationale editie van het Congres voor het Openbaar Ambt 2019 plaats?

De exacte locatie waar het congres zal plaatsvinden wordt uiterlijk 15 dagen voor de dag van het evenement per e-mail meegedeeld aan elk ingeschreven deelnemer.

Aan wie is de nationale editie van het Congres voor het Openbaar Ambt 2019 gericht?

Het Congres voor het Openbaar Ambt richt zich naar iedereen die betrokken is bij of die meer wenst te weten over actuele kwesties in het ambtenarenrecht. Er is geen uitgebreide voorkennis van de materie vereist.

De inhoud van het congres richt zijn naar - onder andere:
> publieke actoren: gemeentesecretarissen, algemeen directeuren, leden van OCMW's, HR-medewerkers en managers, financiële managers, burgemeesters en schepen, ...
> privéactoren: advocaten, consultants, juristen, ...

EBP•Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6, 1090 Brussel• Tel.: +32 (0)2 894 56 05•Fax: +32 (0)2 706 23 89 seminars@ebp.be•www.ebp.be