AdobeStock_214670747

Toezichtrapport inzake de overheidsopdrachten en de concessies België – 2018

Ingevolge de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU moeten de lidstaten van de Europese Unie de toepassing van de regels inzake overheidsopdrachten laten controleren door de daartoe bevoegde instanties. De resultaten van deze monitoringactiviteiten moeten elke drie jaar gepubliceerd worden en doorgestuurd naar de Europese Commissie in een toezichtrapport. Zo kan er tot een meer onderbouwde evaluatie en aansturing van het beleid inzake overheidsopdrachten gekomen worden.

 

Dit rapport bevat de betreffende informatie voor België. Het rapport bevat ook statistische informatie over de overheidsopdrachten die onder het toepassingsgebied van de richtlijnen waren gevallen.