Advocaat, Simmon & Simmons.

Annabelle is Counsel bij Simmons & Simmons LLP. Zij is gespecialiseerd in Regulatory & Compliance aspecten voor bedrijven actief in medische technologieën en Digital Health, en voor farmaceutische en Consumer Health bedrijven, alsook voor belangrijke spelers in andere gereguleerde sectoren. Zij heeft een ruime ervaring en expertise over een breed scala aan materies inzake Healthcare en Life Sciences, gaande van de R&D fase en productkwalificatie en – classificatie tot (vroegtijdige) markttoegang (prijszetting en terugbetaling) en (farmaco)vigilantie, waarbij zij adivseert over alle aspecten omtrent distributie, reclame, overheidsopdrachten, (product)aansprakelijkheid, anti-gift/anti-bribery, transparency en financial disclosure. Annabelle heeft regelmatig contacten met Belgische / Europese toezichthoudende overheden en industrievereningen namens farmaceutische en medische hulpmiddelen bedrijven.

Annabelle is een frequente spreker omtrent deze materies bij industrievereningen, internationale conferenties en farmaceutische en medische hulpmiddelen bedrijven. Tevens publiceert zij ook regelmatig omtrent deze materies in juridische en industrievakbladen. Daarnaast is Annabelle ook lid van de raad van bestuur van de Belgian Regulatory Affairs Society (BRAS) en voorzitter van de Education Group die opleidingen organiseert voor BRAS-leden