Team Transformatie van de FOD Bosa.

Het Team Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (Bosa) ondersteunt federale overheidsdiensten om te evolueren naar een meer wendbare organisatie. We begeleiden transformaties vanuit verschillende invalshoeken: digitalisering, communicatie, leadership, … en met verschillende formules: begeleiding op maat, opleidingen, online leermiddelen. Met de splinternieuwe Community of Practice COP Agile wil het Team Transformatie federale ambtenaren en organisaties verbinden om samen te bouwen aan de wendbare overheid van morgen.