Barteld is voornamelijk actief in het Europees en Belgisch publiek recht, publiek-private samenwerking, overheidsopdrachten en het administratiefrechtelijk contentieux.

Hij is partner van de associatie sinds 2014. Hij is lid van de Brusselse balie sinds 1994.

BARTELD SCHUTYSERAdvocaat, Eubelius