Meer dan 20 jaren ervaring omtrent overheidsopdrachten (voornamelijk vanaf 1993) niet enkel als openbare aankoper voor de federale Politie maar ook als opleider in overheidsopdrachten.
Als ambtenaar bij de Belgische federale Politie en om de verantwoordelijkheid te hebben gekregen om de aankoopdienst te begeleiden, heeft Christian Geldhof de gelegenheid gekregen om de toepassing van overheidsopdrachten met zekerheid te ontwikkelen, dit voor elke stap van de procedure (de lancering van de procedure, het opstellen van bestekken, selectie en attributie van de opdrachten, het opvolgen van de uitvoering ervan, geschillen, …).
Dankzij zijn praktische kennis van de overheidsopdrachten zijn de verschillende opleidingen die hij sinds meer dan 15 jaar geeft, en die zowel met de drie type overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten) als met de drie administratiesectoren (klassieke, speciale en privésector met exclusieve rechten) te maken hebben, specifiek, levendig en vatbaar voor iedereen.

Talen: Nederlands (moedertaal), Frans en Engels.

CHRISTIAN GELDHOF, Diensthoofd Procurement, Federale Politie