Evelien De Raeymaecker heeft na haar studies tot Licentiaat in de Geschiedenis nog de studies tot Licentiaat in de Rechten voltooid.
Zij werd met ingang van 1 september 2007 toegelaten aan de Balie van Brussel en heeft zich sindsdien gespecialiseerd in het ruime administratieve recht. Daarbij heeft zij zich in het bijzonder toegelegd op het leerstuk van de overheidsopdrachten en PPS-projecten. Intussen heeft Evelien De Raeymaecker in dit verband een ruime ervaring. Zij heeft ter zake reeds veelvuldig advies verleend en procedures gevoerd, zowel bij de burgerlijke rechtbanken als bij de Raad van State.

Leave a Comment