Afdelingschef Facility
Politiezone Antwerpen

Leslie De Backer (architect) is facility manager bij de lokale Politie. Bij de realisatie van een Mastergebouw waar meer dan 2000 medewerkers zullen gehuisvest worden, ziet zij erop toe dat sustainability ook hier een kernbegrip wordt en in alle facetten van dit project doordrongen is.