Ik heb me gespecialiseerd in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, en meer bepaald in de organisatie en financiering ervan. Het is mijn taak om overheidsinstellingen, semioverheidsinstellingen en diverse actoren in de gezondheidszorg (ziekenhuizen, (para)medische beroepsbeoefenaars, farmaceutische bedrijven ….) meer inzicht te bieden in het ingewikkelde en strikt gereguleerde wettelijke kader waarin zij actief zijn.

Ik verleen bijstand aan de overheid wanneer ze nieuwe normen wil invoeren en goedkeuren, en ik help de andere actoren om hun activiteiten aan te passen aan die voortdurend evoluerende omgeving.

Wat me vooral boeit, is het maatschappelijke project dat ten grondslag ligt aan de wetgeving. De gezondheidszorg en de sociale zekerheid moeten de toegang tot een kwaliteitsvolle zorg verzekeren. Om dat te realiseren, moeten ze enerzijds een evenwicht garanderen tussen de dienstverleners en de ontvangers van die diensten, en anderzijds de rol van de overheid en de andere actoren duidelijk afbakenen.

Dit vereist het beheer van teams en projecten, naast een interne en externe samenwerking. Tot slot is het ook belangrijk om de zaken vanop afstand te bekijken, onder meer door artikelen te schrijven, deel te nemen aan colloquia en open te staan voor maatschappelijke ontwikkelingen.

PIERRE SLEGERS, Advocaat, Swing Law