Sigurd De Strijcker
Supply Chain Manager
Politiezone Antwerpen

Sigurd De Strijcker (socioloog) is als supply chain manager bij de Lokale Politie nauw betrokken bij de strategische ontwikkeling van het aankoopbeleid binnen de geïntegreerde politie, waarbij naast efficiëntie, duurzaamheid thans de belangrijkste doelstelling betreft.