Congres voor het Openbaar Ambt 2018

Oops! U bent te laat voor de editie 2018.
Op 28 maart 2019 organiseren we een volgende editie, ontdek het programma en schrijf u in.

Brussel │ 22.11.2018

Het congres vindt plaats op 22 november 2018 in het Thon Hotel Bristol Stéphanie.

Networking, dranken en lunch zijn inbegrepen.

Wij komen in aanmerking voor KMO-Portefeuille (dv.O213911)

Voor de publieke sector

Het congres geeft de mogelijkheid om een update te krijgen over de meest recente veranderingen binnen het openbaar ambt. Leer alles over de regularisatie van de studiejaren, ontdek de meest spraakmakende arresten van het afgelopen jaar én word zelf de expert in soft skills voor uw organisatie. 

Voor de private spelers

Het congres geeft de mogelijkheid om een update te krijgen over de meest recente veranderingen binnen het openbaar ambt. Leer alles over de regularisatie van de studiejaren, de procedures die gevolgd moeten worden bij het ontslag van contractuelen en  ontdek de meest spraakmakende arresten van het afgelopen jaar.

Programma

Nederlandstalige zaal

09:00 - 10:00

De meest recente jurisprudentie van de Raad van State over de tuchtprocedure van statutaire medewerkers. (FR  & slides in NL)

Als ambtenaar heb je rechten en plichten. Je voornaamste plichten en rechten zijn: loyauteit, zorgvuldigheid en integriteit, waardigheid en hoffelijkheid, een correcte en neutrale houding tegenover de gebruikers van de openbare diensten, verbod om giften, en andere. Het niet-respecteren of het verwaarlozen van deze plichten  kan aanleiding geven tot een tuchtprocedure met als mogelijk gevolg een tuchtstraf. Op wie is deze regeling van toepassing, wat zijn mogelijke tuchtmaatregelen ? U verneemt de laatste update, het juridisch kader en de nodige praktijkvoorbeelden in deze sessie.

 

10:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30

Change & People management

09:00 - 10:00

L'entreprise libérée, applicable à toutes les entreprises et tous les secteurs?

Zoom sur l'exemple de Décathlon Belgique et sur celui de la Commune de Pont-à-Celles.

- Le management horizontal a-t-il de l’avenir dans le secteur public ?
- Quels sont les avantages de cette approche pour les administrations ?
- Comment implémenter le management horizontal ?
- Retour d’expérience de la Commune de Pont-à-Celles.

Gilles Custers
Directeur Général
Commune de Pont-à-Celles
Frédéric De Clerck
Co-leader de la transformation managériale
Décathlon Belgique

10:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30

Franstalige zaal

09:00 - 10:00

L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État à propos des procédures disciplinaires à l’encontre d' agents statutaires.

En tant que fonctionnaire, vous avez des droits et des obligations : loyauté, diligence et intégrité, dignité et courtoisie, attitude correcte et neutre envers les utilisateurs des services publics, et autres.

Le non-respect ou la négligence de ces obligations peut entraîner des procédures disciplinaires résultant d’une sanction disciplinaire.

A qui ce régime est-il applicable, quelles sont les mesures disciplinaires possibles?

Au cours de cette session, vous apprenez les dernières mises à jour, le cadre juridique et des exemples pratiques nécessaires.

Claudine Mertes
Premier auditeur
Conseil d'Etat

10:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30

Regularisatie van de studiejaren

De diplomabonificatie is niet langer gratis, sinds 30 november 2017 werd deze afgeschaft. Als u uw studiejaren wil laten meetellen voor uw pensioenberekening moet u een regularisatiebijdrage betalen. De geregulariseerde studieperioden worden enkel opgenomen in de berekening van het pensioenbedrag. Het heeft dus geen effect op de datum waarop u vervroegd op pensioen kan gaan. Maar welke invloed heeft deze regularisatie de pensioenen? Wordt deze gratis diplomabonificatie voor iedereen afgeschaft? Heeft iedereen recht op een regularisatie? Hoe implementeert u deze aanpassing binnen uw organisatie? En welke regularisatiemogelijkheden gelden voor uw organisatie?
Krijg een duidelijker beeld van de regularisatie en welke gevolgen deze heeft voor uw organisatie tijdens deze sessie.

GDPR in de publieke sector

Op 25 mei is de GDPR-wetgeving in werking getreden. Dit heeft een grote impact op de verwerking van persoonsgegevens, ook binnen de publieke sector. Er komen nieuwe verantwoordelijkheden voor verwerkers van persoonsgegevens, de rapportage van datalekken moeten verplicht binnen de 72 uur gemeld worden en de Functionaris voor gegevensbescherming is wel degelijk verplicht. Maar hoe ga je nu met deze wetgeving aan de slag? Hoe implementeer je dit het beste binnen je organisatie? En wat zijn de belangrijkste gevolgen van de GDPR-wetgeving voor de publieke sector? Ontdek de eerste bevindingen sinds de inwerkingtreding.

De impact van digitalisering op het personeel van de FOD en de rol van HR hierbij

De digitalisering van de dienstverlening en van de werking van de openbare sector is een feit. Maar wat zijn de gevolgen op de organisatiemodellen én op de werkvloer? Digitalisatie gaat ook hand in hand met de transformatie van jobs en vaardigheden. Hoe past men de werking, opleiding en loopbaan aan? Welke rol vervult HR in deze nieuwe digitale wereld bij de publieke sector?

De FOD Financiën, evenals alle overheidsdiensten, wordt geconfronteerd met een niet te verwaarlozen golf van pensioneringen. Voor de eerste keer in zijn geschiedenis hebben de informatica-investeringen en de ontwikkeling van nieuwe applicaties die interne transacties makkelijker gemaakt, gevolgen die sneller gaan dan deze natuurlijke uitstroom. Met de digitalisering van de fiscale ambten staat de FOD voor een belangrijke uitdaging: hoe het beleid van de human resources aanpassen om het personeel in overtal beter te kunnen inzetten bij de huidige taken en hoe tegelijkertijd nieuwe profielen aan te trekken in de nieuwe meer flexibele en meer polyvalente ambten? De human resources directie van de FOD Financiën stelt voor de digitalisering een begeleidingsplan voor dat rekening houdt met deze verschillende parameters om de organisatie toe te laten zijn basisopdrachten verder efficiënt, effectief en dicht bij de burger uit te voeren. 

Sponsors-with-Prana

Het congres wordt georganiseerd door EBP en de groep Infopro Digital.

Wenst u bij te dragen aan het evenement en partner worden? Wil u uw expertise delen met onze deelnemers?
Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

Tarieven

Tarief Publieke Sector

450 €

  • Deelname aan de seminaries
  • Lunch & drinks
  • Ondersteuning tijdens de opleiding

Tarief Private Sector

650 €

  • Deelname aan de seminaries
  • Lunch & drinks
  • Ondersteuning tijdens de opleiding
  • Networking

Multi Bird

  • 15% korting bij 2 inschrijvingen
  • 30% korting vanaf 3 inschrijvingen

Inschrijving

Om u in te schrijven, vul de bestelbon hieronder in of neem contact op via email seminars@ebp.be of per telefoon 02 894 56 05

FAQ