2019-Insurance_nl

Margot Vandebeek

Margot legt zich toe op het ondernemingsstrafrecht en strafrechtelijke procedures en wordt hierbij geconfronteerd met economisch en financieel strafrecht in de meest ruime zin van het woord. Zij trad in 2014 toe tot de balie van Brussel, en is sinds 2015 advocate bij Eubelius. Margot behaalde in 2013 het diploma van master in de rechten …

Margot Vandebeek Read More »

Aube Wirtgen

Aube is gespecialiseerd in het administratief en het grondwettelijk recht. Zij concentreert zich onder andere op grondwettelijk recht, rechtsbescherming tegen het overheidsoptreden, openbaar ambt en tuchtrecht, recht van de lokale besturen, overheidsaansprakelijkheid en publieke ondernemingen. Zij verleent bijstand in administratieve geschillen voor zowel de gewone rechtscolleges als het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en …

Aube Wirtgen Read More »

Peter Hannes

Expert Overheidsopdrachten, Cyber, D&O ; Licenciaat in de Rechten en Aggregaat in de Rechten. Vanbreda Risk & Benefits is pionier in cyberverzekeringen, met een eigen Cyber taskforce. Peter Hannes maakt hier als consultant deel van uit met o.m. als taak : • Directe onderhandeling met cyberverzekeraars om de meest gunstige voorwaarden te bekomen; • Cyber-trends …

Peter Hannes Read More »