2023-HTD-NL

Peter Teerlinck

Peter Teerlinck legt zich toe op de Belgische en Europese regelgeving inzake overheidsopdrachten, en op het ondernemingsrecht. Hij is lid van de balie van Brussel. Zijn ruime praktijk en ervaring omvatten onder meer complexe geschillen rond overheidsopdrachten, alsmede nationale en internationale handelsgeschillen. Verder staat hij ondernemingen bij voor de redactie van commerciële contracten in ruime …

Peter Teerlinck Read More »

Youri Musschebroeck

Youri Musschebroeck werkt sedert 2014 als advocaat bij CMS en specialiseert zich in het bestuursrecht (overheidsopdrachten, concessieovereenkomsten, PPS, de openbaarheid van bestuur, het bestuurlijk toezicht, enz…). Hij begeleidt zowel overheden, als ondernemingen in deze materies, via advieswerk of in het kader van geschillen voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken. Hij is sinds …

Youri Musschebroeck Read More »

Thomas Christiaens

Thomas Christiaens is gespecialiseerd in het publiek- en administratief recht. Hij legt zich voornamelijk toe op het dossiers rond overheidsopdrachten, concessies en Publiek-Private Samenwerking in alle vormen (DBFM of varianten daarvan). Hij behandelt in deze materies zowel adviesvragen als procedures voor de administratieve rechtscolleges en de burgerlijke rechtbanken. Hij werkt daarbij voor bedrijven in diverse …

Thomas Christiaens Read More »