Speakers

Sam de Voogt

Sam De Voogt is advocaat sinds 2017 en werkt bij Eubelius. Hij adviseert en vertegenwoordigt cliënten op het gebied van individueel en collectief arbeidsrecht, zowel in de publieke als de private sector. In het bijzonder legt hij zich daarbij toe op HR-aspecten bij transacties, overnames en herstructureringen. Hij staat voor een juridische, maar pragmatische aanpak. …

Sam de Voogt Read More »

Elisabeth Jonlet

Economiste (ULg) et fiscaliste (VUB) de formation, Elisabeth a travaillé 24 ans pour des PME et de grandes entreprises internationales (audit, analyse business et financière, change management, communication,…). Formée à la Mindfulness et au coaching, elle accompagne les personnes individuellement et en équipe. Elle élabore et anime des formations en efficacité individuelle et collective, ainsi …

Elisabeth Jonlet Read More »

Katty Cauwerts

Katty Cauwerts werkt sinds 2012 voor Medex, eerst als Diensthoofd van de Medische centra en sedert 2018 als Strategisch Adviseur en Diensthoofd Algemene Diensten. Hierbij is ze verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding, het uitwerken van de strategische en operationele plannen, budgetbeheer, communicatie, data-analyse, projectbeheer, personeelsbeheer, klantenbeheer, gegevensveiligheid en applicationmanagement. KATTY CAUWERTS, MEDEX, FOD VOLKSGEZONDHEID, VOEDSELVEILIGHEID EN LEEFMILIEU

Gudrun Vande Walle

Gudrun Vande Walle (Lic. Rechten, PhD. in Criminologie) werkt sinds 2015 als forensisch auditor voor het Centrum Integriteit – federale Ombudsman. Daarnaast is ze gastdocent Integriteitsmanagement in de publieke en private sector aan de Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Departement Bestuurskunde en Publiek Management. Ze maakt ook deel uit van het uitvoerend comité van …

Gudrun Vande Walle Read More »

MATEUSZ RYŚ

Mateusz Ryś is actief als advocaat sinds 2021 en is ingeschreven aan de Nederlandstalige balie van Brussel. Hij is gespecialiseerd in overheidsopdrachten en het mededingingsrecht. Hij treedt tevens op als spreker in het kader van deze materies. Mateusz heeft zijn master opleiding gevolgd aan de Universiteit Antwerpen en heeft een bijkomende master gevolgd aan de …

MATEUSZ RYŚ Read More »

Kris Wauters

Kris Wauters behaalde een licentie in de rechten aan de KU Leuven, een licentie in het internationaal en Europees recht aan de Université catholique de Louvain en een DEUG AES aan de Université du Havre. Kris is tweemaal gepromoveerd tot Doctor in de rechten. Een eerste maal in 2009 met zijn proefschrift ‘Overheidsovereenkomsten en rechtsbescherming’ en …

Kris Wauters Read More »

Michiel van Lerbeirghe

Michiel Van Lerbeirghe werkt als advocaat bij het kantoor Janson en is gespecialiseerd in het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren van binnen- en buitenlandse ondernemingen over allerlei aspecten van het ICT-, media-, handels- en IE-recht. Hij spitst zich tevens toe op het behandelen van complexe geschillen, vaak met een grensoverschrijdend …

Michiel van Lerbeirghe Read More »