Speakers

Wim Rasschaert

Wim Rasschaert is advocaat aan de balie van Dendermonde en de oprichter van het advocatenkantoor Rasschaert Advocaten. Hij treedt op als dominus litis van alle dossiers voor de rechtbank en coördineert alle adviesvragen en projectbegeleidingen. Hij onderhoudt sterke contacten met de lokale besturen in gans Vlaanderen en volgt de voor hen relevante evoluties nauwgezet op. Hij …

Wim Rasschaert Read More »

Kaat Leus

Kaat Leus is staatsraad in de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij is tevens hoofddocent aan de VUB, lid van de vakgroep publiekrecht waar zij het opleidingsonderdeel ‘Bestuursrecht’ doceert. Zij is gespecialiseerd in het publiek economisch- en het bestuurlijk organisatierecht met inbegrip van de rechtspositie van het personeel van de openbare besturen. Zij …

Kaat Leus Read More »

Fons Leroy

Fons Leroy (°23/06/54) is master in de rechten, de criminologie en het overheidsmanagement. Hij werkte 15 jaar als adjunct-kabinetschef en kabinetschef op Vlaamse kabinetten voor Werk en was van 2005 tot 2019 CEO van VDAB. Hij was ook voorzitter van het European Network of Public Employment Services van 2016 tot 2019. Hij is nu voorzitter …

Fons Leroy Read More »

Ewoud Hacke

Ewoud startte bij EBP Consulting in 2020 en heeft als jurist meerdere jaren ervaring in overheidsopdrachten opgedaan bij een internationale organisatie, een advocatenkantoor en bij diverse administraties. Hij staat in voor het geven van adviezen en opleidingen inzake overheidsopdrachten aan verschillende overheden en bedrijven.   Ewoud Hacke, Consultant, EBP Consulting

Charlotte Dewilde

Charlotte werkt bij de milieukoepelorganisatie Bond Beter Leefmilieu om circulaire projecten op poten te zetten. Momenteel verdiept ze zich in de wereld van circulair ICT waarbij ze bedrijven en lokale besturen begeleidt naar een circulair aankoopbeleid. Naast projectmanager is ze ook topatlete die vecht voor een duurzame sportwereld.

Alexander Lemmens

Alexander Lemmens studeerde in 2011 af aan de Vrije Universiteit Brussel als Master in de Rechten met een specialisatie in publiekrecht en administratieve contracten. Hij ging in 2011 als jurist aan het werk bij het voormalige departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid en schakelde in 2015 over naar Het Facilitair Bedrijf. Hier biedt hij enerzijds …

Alexander Lemmens Read More »

Joke Guns

Joke Guns heeft haar masterdiploma behaald aan Universiteit Gent (2016). Ze is eveneens titularis van een LL.M. droit français et droit européen, afgeleverd door de Université Paris I Panthéon-Sorbonne (2017). Ze is medewerkster bij het advocatenkantoor deprevernet sinds haar inschrijving aan de balie in 2017 en assistente Europees recht aan de KU Leuven. Joke behandelt …

Joke Guns Read More »

Charles-Henri de la Vallée Poussin

Charles-Henri de La Vallée Poussin heeft zijn masterdiploma (2008) en zijn manama in publiek en administratief recht (2014) behaald aan de Université Libre de Bruxelles. Hij is eveneens titularis van een LL.M. afgeleverd door de Universiteit King’s College London (2012). Charles-Henri is, als senior medewerker bij het advocatenkantoor deprevernet, verantwoordelijk voor de overheidsopdrachtenpraktijk van het …

Charles-Henri de la Vallée Poussin Read More »

Véronique Pertry

Véronique Pertry (advocate bij de balie van Brussel sinds 1998 en partner bij Eubelius sinds 2007) leidt het Employment & Pensions team van Eubelius. Véronique’s praktijk focust op arbeidsrecht (individueel en collectief), socialezekerheidsrecht en pensioenen. Véronique heeft bijzondere interesse voor sociaal recht in de (semi)publieke sector en herstructurering met gevolgen voor de werknemers in de …

Véronique Pertry Read More »

Scroll to Top