Sustainable Tender Day

Oops! U bent te laat voor de editie 2018.
Op 09 mei 2019 organiseren we de tweede editie, ontdek het programma en schrijf u in.

Brussel │ 04.10.2018

De conferentie over duurzame overheidsopdrachten gaat door op donderdag 4 oktober 2018 in het Thon Hotel Bristol Stéphanie.

Verschillende seminaries, gevolgd door de uitreiking van de Green Solution Awards.

Voor de publieke sector

De Sustainable Tender Day biedt de verschillende administraties in België de mogelijkheid om diepgaand te leren over de verplichtingen en nieuwigheden in verband met duurzaamheidscriteria die nu opgelegd worden bij overheidsopdrachten. 

De conferentie maakt het mogelijk om overheidsopdrachten en hun specifieke criteria te bespreken en te plaatsen binnen een duurzaam kader. De sessies zullen een uitgebreid overzicht bieden van de belangrijkste duurzaamheidscriteria en hoe deze gerespecteerd en gecontroleerd moeten worden. 

Voor de private sector

Het evenement biedt ook bedrijven de gelegenheid om het nieuws te volgen, belangrijke publieke actoren te ontmoeten en meer te weten te komen over de verplichtingen die moeten worden nagekomen om overheidsopdrachten te plaatsen.

Duurzaamheidscriteria zijn een reeks sociologische, economische en ecologische beperkingen. Om private spelers te helpen adequaat te reageren op verzoeken van overheidsdiensten, is het essentieel om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen en de te respecteren grondslagen.

Programma

Zaal NL

09:00 - 09:30

De drie pijlers van duurzame ontwikkeling in overheidsopdrachten

- Politiek engagement voor duurzame overheidsopdrachten
- Wat is een duurzame overheidsopdracht?
- Waarom duurzaam kopen?
- In welke opdrachten kunnen we sociale, ethische en milieuclausules opnemen?

Rudi Vervoort
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme en Haven van Brussel

 

09:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:15
14:15 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:30
19:30 - 20:30

Zaal FR

09:00 - 09:30

Les trois piliers du développement durable dans les marchés publics

- Engagements politiques en faveur des marchés publics durables
- Qu'est-ce qu'un marché public durable?
- Pourquoi acheter durable?

Rudi Vervoort
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles

 

 

09:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:15
14:15 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:30
19:30 - 20:30

Hoe integreer ik sociale en milieuclausules in mijn overheidsopdrachten? Experts beantwoorden uw concrete vragen en begeleiden u stap voor stap!

Duurzame overheidsopdrachten zijn de toekomst. Iedereen is ervan overtuigd en iedereen heeft het erover. Maar het wordt vaak te theoretich benaderd. Velen willen ethische, sociale en milieuclausules integreren in hun specificaties. Maar hoe moet dit nu concreet gedaan worden? Hoe zorgt u ervoor dat deze geïntegreerde clausules de gewenste positieve effecten hebben en tegelijkertijd een marktprestatie waarborgen die voldoet aan de administratieve en technische vereisten?

Hoe kan circulaire economie geïnterpreteerd worden? Welke milieucriteria kunnen opgenomen worden in de markten voor leveringen en diensten? En hoe gebeurt dit? Hoe kunnen we de toegang voor kwetsbare mensen tot overheidsopdrachten vergemakkelijken? Op welke markten en hoe kan men sociale clausules integreren? Moeten er sancties en incentives voorzien worden?

Elke duurzame overheidsopdracht heeft zijn eigen bijzonderheden en bijbehorende vragen. Stel uw specifieke vragen tijdens deze sessie en vertrek met concrete antwoorden en oplossingen.

Het wettelijk kader voor duurzame overheidsopdrachten: actualisering van de regelgeving en de meest invloedrijke arresten

In de afgelopen jaren is de wetgeving omtrent duurzame overheidsopdrachten enorm geëvolueerd. Het niet naleven of niet op de hoogte zijn van de regels kan drastische gevolgen hebben. Zeker voor de partijen die betrokken zijn bij overheidsopdrachten. Om nog maar te zwijgen van het verlies van subsidies, boetes,...

Tijdens deze sessie komt u alles te weten over de regelgeving op Europees, nationaal en regionaal niveau. Ontdek de nieuwste trends en ontwikkelingen.

"Een klimaatplan begrijpen, uitwerken en uitvoeren in uw stad: Actieve participatie om inwoners te betrekken bij duurzaamheid"

Wichelen stelde inspraak van de burger centraal tijdens de campagne “Het groene LO2t van Wichelen”. Zo wilde de gemeente haar inwoners te betrekken bij de realisatie van de doelstellingen in het Burgemeestersconvenant, het grootste klimaat- & energie-initiatief ter wereld. Een loting zorgde voor willekeurig gekozen klimaatambassadeurs die voorstellen formuleerden die aan de ganse bevolking werden voorgelegd. In deze sessie deelt deze kleine gemeente haar ervaringen met actieve participatie en het creëren van betrokkenheid in thema’s die iedereen aanbelangen.

Het initiatief is ter uitvoering van onze klimaatdoelstellingen: een doelstelling waartoe we ons vrijwillig geëngageerd hebben in het kader van het burgemeestersconvenant. Het idee voor de loting kwam uit de teksten van David Van Reybroeck, o.m. het boek “tegen verkiezingen”.

Uw advies is belangrijk voor ons

Logo EBP La Chronique Bouwkroniek Infopro digital.fw

De Sustainable Tender Day wordt georganiseerd door EBP en de groep Infopro Digital in samenwerking met Bouwkroniek en La Chronique evenals Construction 21 voor de uitreiking van de Green Solution Awards.

Wenst u partner te worden tijdens dit en/of een ander evenement? Wenst u uw eigen expertise te delen als spreker? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Onze sponsors:

Tarieven

Tarief Publieke Sector

495 €

 • Deelname aan de seminaries
 • Lunch & drinks
 • Ondersteuning tijdens de opleiding

Tarief private sector

650 €

 • Deelname aan de seminaries
 • Lunch & drinks
 • Ondersteuning tijdens de opleiding
 • Networking event

Multi Bird

 • 15% korting bij 2 inschrijvingen
 • 30% vanaf 3 inschrijvingen 

Inschrijving

Om u in te schrijven, vul de bestelbon hieronder in of neem contact op via email seminars@ebp.be of per telefoon 02 894 56 05

FAQ

De conferentie wordt georganiseerd op 4 oktober

De conferentie vindt plaats in het Thon Hotel Bristol Stéphanie

De Sustainable Tender Day is voor iedereen die meer te weten wil komen over duurzame overheidsopdrachten.

Meer specifiek zijn de sessies gericht op: 

 • aankopers uit publieke instellingen op federaal, regionaal, provinciaal en lokaal niveau
 • aankopers bij OCMW's, zorginstellingen, scholen, politiezones, beleidsmedewerkers
 • accountmanagers, commercieel directeuren en salesverantwoordelijken in bedrijven die zaken doen met de publieke sector
 • advocaten, juristen en externe adviseurs