Sustainable Day 2020

De algemeen aanvaarde criteria voor duurzame ontwikkeling - milieu- en sociale clausules -verzoenen met de definitie ervan in de wetgeving van de overheidsopdrachten.

Brussel │ 18 februari 2020

 • tweetalig event Nederlands-Frans
 • +20 experts beantwoorden al uw praktische vragen
 • lunch & networking

3de editie

80 deelnemers verwacht

3 conferentiezalen

+20 topsprekers en experts

13 actualia sessies

Programma

09:00 - 09:40 | Het Europese URBACT-programma en de praktijkcase van de gemeente Schaarbeek: de gemeente als ‘verantwoordelijke consument’ in het kader van duurzame overheidsopdrachten

- Wat is het Europese URBACT-programma?
- Welke duurzame oplossingen biedt dit programma?
- Praktische voorbeeld van de gemeente Schaarbeek via het project «Making Spend Matter», waarbij overheidsopdrachten een hefboom zijn voor een duurzame economie.

JASPER VERVLOET, Projectadviseur EFRO, AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

KAREN STEVENS, Adjunct Directrice, Dienst Uitrusting & Infrastructuur, GEMEENTE SCHAARBEEK

09:50 - 10:50 | De opname van sociale, milieu- en ethische clausules in jullie bestek: de omvang van deze wetgeving beter begrijpen

- Beter begrip van het toepassingsgebied van de wetgeving om deze gemakkelijker te kunnen toepassen (gunnings- en uitvoeringsfasen)
- Wat zijn de richtlijnen die de wetgever op dit gebied heeft gevolgd/volgt/zal volgen?
- Voorbeelden van clausules (schone voertuigen, …) en advies over hoe u uw clausules het beste kunt opstellen en opnemen in uw bestek

JENS MOSSELMANS, Advocaat, NAUTADUTILH

10:50 - 11:10 | COFFEE BREAK

11:10 - 12:30 | [RONDETAFELGESPREK]: Hoe de uitvoering van de duurzame clausules garanderen?

- Is deze milieu-, sociale of ethische clausule in een bestek concreet uitvoerbaar?
- Wat zijn de concrete stappen die genomen moeten worden?
- Met wie moet u contact opnemen om ervoor te zorgen dat de duurzame clausules die u in uw contracten wilt opnemen realistisch zijn?

JENS MOSSELMANS, Advocaat, NAUTADUTILH

12:30 - 13:30 | NETWORK & LUNCH

13:30 - 14:50 | [WORKSHOP]: Het opnemen van sociale clausules in overheidsopdrachten in het Vlaamse Gewest: waar staan we?

- Wat zijn de sociale clausules die de VDAB voorstelt?
- Focus op de officiële evaluaties van de overheidsopdrachten gegund aan de Ondernemingen voor Aangepast Werk (OAW)
- Wat zijn de situaties die zich echt hebben uitbetaald?
- Concrete gevallen en praktische oefeningen tijdens deze workshop

14:50 - 15:10 | COFFEE BREAK

15:10 - 16:30 | [WORKSHOP]: Inleiding tot de principes van circulaire economie: belangrijke stappen om circulaire aankoop in uw organisatie in Vlaanderen te implementeren

- Wat zijn de belangrijkste principes van de circulaire economie in Vlaanderen?
- Wat zijn de voordelen voor uw organisatie?
- Focus op de belangrijkste stappen om circulaire aankoop in uw entiteit te integreren door middel van een concrete casus tijdens deze workshop.

SIGURD DE STRIJCKER, Supply Chain Manager, POLITIEZONE ANTWERPEN
LESLIE DE BACKER, Afdelingschef Facility, POLITIEZONE ANTWERPEN

16:30 - 17:00 | Afsluitingsdrink

09:00 - 09:40 | Het Europese URBACT-programma en de praktijkcase van de gemeente Schaarbeek: de gemeente als ‘verantwoordelijke consument’ in het kader van duurzame overheidsopdrachten

- Wat is het Europese URBACT-programma?
- Welke duurzame oplossingen biedt dit programma?
- Praktische voorbeeld van de gemeente Schaarbeek via het project «Making Spend Matter», waarbij overheidsopdrachten een hefboom zijn voor een duurzame economie.

JASPER VERVLOET, Projectadviseur EFRO, AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

KAREN STEVENS, Adjunct Directrice, Dienst Uitrusting & Infrastructuur, GEMEENTE SCHAARBEEK

09:50 - 10:50 | De opname van sociale, milieu- en ethische clausules in jullie bestek: de omvang van deze wetgeving beter begrijpen

- Beter begrip van het toepassingsgebied van de wetgeving om deze gemakkelijker te kunnen toepassen (gunnings- en uitvoeringsfasen)
- Wat zijn de richtlijnen die de wetgever op dit gebied heeft gevolgd/volgt/zal volgen?
- Voorbeelden van clausules (schone voertuigen, …) en advies over hoe u uw clausules het beste kunt opstellen en opnemen in uw bestek

JENS MOSSELMANS, Advocaat, NAUTADUTILH

10:50 - 11:10 | COFFEE BREAK

11:10 - 12:30 | [TABLE RONDE]: Comment garantir la mise en oeuvre concrète de vos clauses durables en Région de Bruxelles- Capitale?

- Telle clause environnementale, sociale ou éthique (clauses ESE) inscrite dans un cahier spécial des charges est-elle concrètement réalisable?
- Quelles sont les démarches concrètes à entreprendre?
- Quelles sont les personnes clés à contacter pour vous assurer du réalisme des clauses durables que vous souhaitez inclure dans vos marchés?

VALENTINE DE FRANCQUEN, Avocate, EQUAL

12:30 - 13:30 | NETWORK & LUNCH

13:30 - 14:50 | [WORKSHOP]: L’insertion des clauses sociales dans les marchés publics en Région de Bruxelles-Capitale: où en sommes-nous?

- Quelles sont les clauses sociales proposées par Actiris?
- Zoom sur les évaluations officielles des sous-traitances aux Entreprises de Travail Adapté (ETA)
- Quelles sont les situations qui ont réellement porté leurs fruits?
- Cas concrets et exercices pratiques lors de ce workshop

VALENTINE DE FRANCQUEN, Avocate, EQUAL
STÉPHANIE LECLERCQ, Responsable des pôles Alternance et Clauses sociales, ACTIRIS
MICHAËL LANS, Coordinateur Dev’Up Team, FEBRAP

14:50 - 15:10 | COFFEE BREAK

15:10 - 16:30 | [WORKSHOP]: Inleiding tot de principes van circulaire economie: belangrijke stappen om circulaire aankoop in uw organisatie in Brussels Hoofdstedelijk Gewest te implementeren

- Wat zijn de belangrijkste principes van de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
- Wat zijn de voordelen voor uw organisatie?
- Focus op de belangrijkste stappen om circulaire aankoop in uw entiteit te integreren door middel van een concrete casus tijdens deze workshop.

MIEKE PIETERS, Circular Procurement Coach, THE GLOBAL PICTURE

16:30 - 17:00 | Drink de clôture // Afsluitingsdrink

09:00 - 09:40 | Le programme européen URBACT et le cas pratique de la commune de Schaerbeek: la commune comme ‘consommateur responsable’ dans le cadre de marchés publics durables

- En quoi consiste le programme européen URBACT?
- Quelles sont les solutions durables que ce programme propose?
- Exemple concret de la commune de Schaerbeek au travers du projet «Making Spend Matter», impliquant les marchés publics comme levier d’une économie durable

FLORIAN GENOT, Attaché aux affaires européennes, BRUSSELS INTERNATIONAL
VALENTINA MORSELLI, Chargée de Projets et Subventions, COMMUNE DE SCHAERBEEK
MARIA GIOVANNA ZAMBURLINI, Chargée de Programmes et Financements Européens, COMMUNE DE SCHAERBEEK

09:50 - 10:50 | L’insertion des clauses environnementales, sociales et éthiques dans votre cahier spécial des charges: mieux en comprendre la portée

- Mieux comprendre la portée de la réglementation afin d’appliquer plus facilement celle-ci (phases de passation et d’exécution)
- Quelles sont les lignes directrices qu’a suivi/suit/va suivre le législateur en la matière?
- Exemples de clauses (véhicules propres, …) et conseils pour rédiger au mieux vos clauses et les insérer dans votre cahier spécial des charges

SÉVERINE MONJARDEZ, Auditrice adjointe, COUR DES COMPTES

10:50 - 11:10 | COFFEE BREAK

11:10 - 12:30 | [TABLE RONDE]: Comment garantir la mise en oeuvre concrète de vos clauses durables en Région Wallonne?

- Telle clause environnementale, sociale ou éthique (clauses ESE) inscrite dans un cahier spécial des charges est-elle concrètement réalisable?
- Quelles sont les démarches concrètes à entreprendre?
- Quelles sont les personnes clés à contacter pour vous assurer du réalisme des clauses durables que vous souhaitez inclure dans vos marchés?

CORENTIN BRISBOIS, Consultant, EBP

12:30 - 13:30 | NETWORK & LUNCH

13:30 - 14:50 | Les achats alimentaires et les services de restauration: quelles clauses pour les rendre plus durables?

- Comment favoriser les aspects durables dans vos marchés publics alimentaires: exemples concrets
- La question du « prix juste » pour les producteurs à travers la perspective de commerce équitable
- La problématique du circuit-court

JEAN-FRANÇOIS JAMINET, Avocat associé, THE LEGAL SIDE

14:50 - 15:10 | COFFEE BREAK

15:10 - 16:30 | [WORKSHOP]: Introduction aux principes de l’économie circulaire: les étapes clés pour implémenter les achats circulaires dans votre organisation

- Quels sont les grands principes de l’économie circulaire en Wallonie?
- Quels en sont les avantages pour votre organisation?
- Focus sur les étapes clés pour intégrer les achats circulaires dans votre entité au travers d’un cas concret lors de ce workshop.

LARA HOTYAT, Chargée de projets à la direction du développement durable, SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

MARIE DELVAULX, Directrice, THE SHIFT

16:30 - 17:00 | Drink de clôture

Uw experts

Mieke Pieters

Mieke Pieters, ...
Meer weten

Jasper Vervloet

Als projectadviseur ...
Meer weten

Jens Mosselmans

Jens Mosselmans ...
Meer weten

Leslie De Backer

Afdelingschef Facility ...
Meer weten

Waarom deelnemen?

U werkt in de publieke sector:

 • Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam aankopen.
 • Maak gebruik van praktisch advies om de clausules in het bestek of bij de gunning van de desbetreffende overheidsopdracht op te nemen.
 • Wat zijn de concrete acties en maatregelen die u kan nemen ter bestrijding van sociale dumping?
 • Ontdek een overzicht van de problemen van de circulaire economie.  Hoe stel je de criteria voor de bijzondere specificaties vast?
 • Concreet punt op de levenscycluskosten en praktische maatregelen die genomen kunnen worden tijdens de levensduur van de markt.

U werkt voor een bedrijf:

 • Monitor de actualiteit en duurzaamheidsvraagstukken.
 • Leer hoe u optimaal kunt reageren op verzoeken van overheden.
 • Wees op de hoogte van de verplichtingen die moeten worden nageleefd bij het opstellen van hun bestekken.
 • Ontmoet de belangrijkste publieke actoren op het gebied van duurzaamheid.

Onze partners

Prijzen

Tarief Publieke Sector

€450 (excl. btw)

Tarief Privésector

€650 (excl. btw)

Multi Events

Vraag uw toegang tot meerdere events aan en geniet van uitzonderlijke kortingen.

Stuur uw bericht naar seminars@ebp.be, wij helpen u graag verder.

logo-NL

Promoties

 • Geniet van 5% korting als uw inschrijving vóór 23 januari 2020 is ontvangen.
 • Geniet een korting van 10% als u inschrijft met 3 of meer deelnemers.
  Uw korting wordt automatisch verrekend bij uw inschrijving. De promoties zijn niet cumuleerbaar.

Voordelen

Inschrijving

Partnership & sponsoring

U wilt zaken doen met de overheid en persoonlijk in contact komen met de aankopers, juristen en adviseurs die
een beslissende rol spelen bij het toekennen van overheidsopdrachten?

Grijp dan deze unieke kans om uw bedrijf voor te stellen tijdens de Sustainable Day.
Als partner krijgt u uitgebreide zichtbaarheid in de communicatiecampagne en bij uw doelgroep tijdens het event.

Daarnaast ondersteunen we persoonlijke ontmoetingen met relevante contactpersonen, zodat u uw zakelijke doelen bereikt.

FAQ

Wanneer vindt de Sustainable Day 2020 plaats?

De studiedag Sustainable Day 2020 vindt plaats op dinsdag 18 februari 2020.

Waar vindt de Sustainable Day 2020 plaats?

De studiedag Sustainable Day 2020 zaal plaats vinden in Brussel.

Aan wie richt zicht de Sustainable Day 2020?

De Sustainable Day 2020 richt zich naar iedereen die betrokken is bij of die meer wenst te weten over actuele kwesties inzake duurzaamheid bij overheidsopdrachten. Er is geen uitgebreide voorkennis van de materie vereist.

Scroll to Top