CONSTRUCTION_DAY

Toon Possemiers

Algemeen directeur van Cenergie   Toon Possemiers is algemeen directeur van Cenergie. Cenergie is een Advies- en Ingenieursbureau, dat innoverende oplossingen voor energie-efficiënte en circulaire gebouwen voorstelt, ontwerpt en begeleidt. Als multidisciplinair kennisbedrijf is Cenergie in staat overheden en bedrijven bij te staan op het vlak van duurzaamheid en energie-efficiëntie in al zijn aspecten en doorheen …

Toon Possemiers Read More »

Anthony Logghe

Eubelius advocaten       Aanvankelijk legde Anthony zich toe op het vennootschapsrecht, alsook op het bredere ondernemingsrecht. Inmiddels heeft hij evenwel een bijzonder ruime expertise opgebouwd in het kader van projecten van publiek-private samenwerking en de bijhorende aspecten van projectfinanciering. Daarbij treedt hij op voor tal van federale, regionale en lokale overheden alsook voor …

Anthony Logghe Read More »

Anthony Poppe

Advocaat aan de Balie te Brussel en vennoot bij Xirius Public     Anthony Poppe is advocaat aan de Balie te Brussel en vennoot bij Xirius Public. Hij beoefent het publiek en administratief recht. Zijn focus ligt op overheidsopdrachten, gezondheid, lokale besturen en ambtenarenrecht. Buiten zijn activiteit als advocaat, treedt hij regelmatig op als lesgever …

Anthony Poppe Read More »

Kristien Devos

Jurist & consultant bij EBP   Kristien is jurist, consultant en trainer. Ze heeft haar kennis van de praktijk van overheidsopdrachten opgebouwd vanuit haar uitgebreide ervaring als consultant/opleider in diverse projecten voor overheden en bedrijven. Zij heeft als bedrijfsjuriste gewerkt bij grote organisaties als DKV, Siemens en Zenitel. Daarna heeft ze bij Eurostation NV (onderdeel …

Kristien Devos Read More »

Scroll to Top