Construction Day 2019

Ontdek alle oplossingen voor uw problemen rond overheidsopdrachten en de uitvoering van werken.

30/04 | Brussel

 • 10 Nederlandstalige sessies in 2 zalen.
 • 20 experts beantwoorden al uw praktische vragen.
 • Networking & Lunch

6de editie

20 sprekers

100 deelnemers verwacht

4 zalen

24h aan lezingen

U werkt in de publieke sector?

 • Krijg praktisch advies in geval van ernstige inbreuken bij de uitvoering van een opdracht voor werken.
 • Maakt u gebruik van een beheerskader voor de uitvoering van uw project? Vermijd problemen bij de uitvoering en de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden.
 • Wat zijn de concrete acties en maatregelen die u kan nemen ter bestrijding van sociale dumping?
 • Ontdek een overzicht van de problemen van de circulaire economie vanuit het oogpunt van ondernemers en architecten.  Hoe stel je de criteria voor de bijzondere specificaties vast?
 • Wat met verzekeringsaccumulatie? Ontdek hoe u deze kan vermijden en hoe u geld kan besparen?

U werkt voor een bedrijf?

 • Er zijn aanpassingen op de wet van mei 2017. Hebben deze een impact op uw publieke samenwerkingen?
 • Welke risico’s loopt u bij onderaanneming ? Hoe kan u zich juridisch beschermen?
 • Boetes, straffen of maatregelen? Aan welke sancties stelt u zich bloot in geval van niet-uitvoering?
 • Veranderingen in lopende overheidsopdrachten: extra's, verklaringen, aanvullende werken. Welke kansen en mogelijkheden kan u grijpen?
 • Hoe integreert u circulaire economie in de arbeidscontracten met uw klant?

Ontdek onze sprekers

Toon Possemiers

Algemeen directeur van Cenergie   ...
Meer weten

Anthony Logghe

Eubelius advocaten       ...
Meer weten

Anne-Laure Maerckx

Consultante chez Cenergie     ...
Meer weten

Jean-François Jaminet

Avocat chez The Legal Side ...
Meer weten

Anthony Poppe

Advocaat aan de Balie te ...
Meer weten

Kristien Devos

Jurist & consultant bij EBP ...
Meer weten

Programma

Zaal Bouw

De wetgever voorziet in 3 ambtshalve maatregelen die de aanbestedende overheid aan zijn mede-contractant kan opleggen in geval van een ernstige schending van de uitvoering van de opdracht voor werken: de beëindiging van de opdracht, de uitvoering in eigen beheer van het geheel of een deel van de niet-uitgevoerde opdracht of de sluiting van de opdracht.

- Welke procedures moeten worden gevolgd voordat een dergelijk besluit genomen kan worden?
- Wat zijn de voor- en nadelen van elk mogelijk besluit?
- Hoe implementeren?

De theoretische presentatie van deze maatregelen zal worden gevolgd door een presentatie van concrete voorbeelden: de geschatte planning, valkuilen en andere te vermijden problemen. De spreker zal u al zijn praktisch advies geven in het kader van deze complexe procedures.

Kristien Devos
Jurist & consultant EBP

Verschillende omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen aanleiding geven tot verrekeningen of claims: meewerken, schorsingen, onvoorziene omstandigheden,… Op welke gronden en op welke manier kan de aannemer aanspraak maken op een herziening van de opdracht? En hoe dient de aanbestedende overheid hiermee om te gaan? Het beheer van een uitvoering van werken is een uitdaging. De spreker vertelt u, door zijn praktische en concrete ervaring, hoe u omgaat met diverse uitvoeringsproblemen; met specifieke aandacht voor de nieuwe afdeling 5 in het KB Uitvoering - versie 2017.

Johan Geerts
Geerts & Denayer advocaten

Aanbestedende overheden hebben steeds meer verplichtingen en verantwoordelijkheden in de strijd tegen sociale dumping in overheidsopdrachten voor werken. Wat zijn deze verplichtingen en verantwoordelijkheden en hoe kunnen ze het best worden beschreven in een lastenboek? Wat zijn de maatregelen die zonder al te veel moeite kunnen worden getroffen en hoe ze te monitoren? Onze expert geeft u praktisch advies en biedt u enkele concrete acties om onmiddellijk toe te passen in uw beschrijving . Onmiddellijk resultaat gegarandeerd!

Kom en ontdek de verschillende mogelijkheden en hun respectieve voor- en nadelen. Onze spreker presenteert u zijn tool en adviezen bij het structureren van uw projecten op maat van uw specifieke desiderata, op basis van technische, juridische en financiële overwegingen, en rekening houdend met de verschillende risico's en verantwoordelijkheden.

Meester Anthony Logghe
Eubelius advocaten

Hergebruik van materialen, gebruik van gerecycleerde materialen, rekening houdend met de kosten van de levenscyclus, ... private en publieke partners komen bijeen voor een gemeenschappelijke milieudoelstelling. Hoe de verwezenlijking van dit doel te maximaliseren?

Voorbeeld van een concreet geval en een vruchtbare ervaring: hoe kunnen de criteria van de specificaties het best worden beschreven? Wat zijn de problemen waarmee ondernemers en architecten te maken hebben en hoe ze te vermijden?

Toon Possemiers
Algemeen Directeur Cenergie

Zaal Bouw verzekering

De aansprakelijkheid van aannemers en onderaannemers - Soorten verbintenissen van de aannemer

- De contractuele aansprakelijkheid van de aannemer

 •  Voor de aanvaarding van de werken
 •  Na aanvaarding van de werken
 •  Aansprakelijkheid voor eigen handelen en voor de onderaannemer

- De buitencontractuele aansprakelijkheid van de aannemer

- De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de aannemer

- De hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden

- Vordering van de bouwheer tegen de onderaannemer?

- Bijzonderheden in overheidsopdrachten

Meester Anthony Poppe
Xirius

Op 1 juli 2018 trad de Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners bij woningbouwprojecten in werking. Sindsdien is zij reeds aangevuld en gewijzigd door Hoofdstuk 20 van de Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake Economie. De geactualiseerde versie wordt uiteengezet. Tevens volgt een vooruitblik op de in voorbereiding zijnde Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector, die binnenkort gestemd zou moeten worden. Mocht deze Wet intussen reeds gepubliceerd zijn, dan wordt zij besproken.

Tom Cromphout
Jurist Studiedienst Protect NV

De rechtspraak is overvloedig op het gebied van bouwverzekeringen, dit is vooral een gevolg van de complexiteit maar ook van de vaagheid van de teksten. Recente ontwikkelingen in de wetgeving zullen deze trend zeker niet omkeren. We bespreken de belangrijkste arresten van de afgelopen maanden: we doen een analyse en geven de nodige uitleg vanuit de praktijk.

Veelvoud van verzekeringen, Hoe te vermijden?

Een werf verzekeren is complex. De bouwheer neemt geen risico's en wil zich tegen alle mogelijke risico's indekken.

Hoe dubbele dekkingen vermijden? Hoe vermijden dat bouwheer en bouwonderneming dezelfde verzekeringen aangaan. Wie moet welke verzekering aangaan en waarom ?

BIM, het digitaal platform dat alle informatie bundelt en stakeholders van bouwprojecten verenigt en zelfs in zekere zin begeleidt. Iedereen spreekt er tegenwoordig over en meer en meer organisaties werken ermee.

BIM kan door alle partijen te laten samenwerken, mogelijke risico’s en conflicten detecteren nog voor de start van de werken. BIM brengt echter nieuwe risico's en zorgen met zich mee: Hoe zit het met de traceerbaarheid van acties? Is er gevaar voor cyberaanvallen? Wat als er aanvallen gebeuren op het computersysteem of alle gegevens ? Wat zijn de rol en verantwoordelijkheden van de BIM-manager en de andere stakeholders in het hele proces? Kan u zich voor deze nieuwe risico's verzekeren? Wie kan aansprakelijk gesteld worden?

Onze expert geeft u alle antwoorden aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Een sessie van een uur die uw inzichten en kennis inzake BIM een ongekende boost zullen geven. U bent klaar voor de digitale realiteit.

Partnership & sponsoring

U wilt zaken doen met de overheid en persoonlijk in contact komen met de aankopers, juristen en adviseurs die
een beslissende rol spelen bij het toekennen van overheidsopdrachten?

Grijp dan deze unieke kans om uw bedrijf voor te stellen tijdens de CONSTRUCTION DAY.
Als partner krijgt u uitgebreide zichtbaarheid in de communicatiecampagne en bij uw doelgroep tijdens het event.

Ontdek hier de mogelijkheden.
Daarnaast ondersteunen we persoonlijke ontmoetingen met relevante contactpersonen, zodat u uw zakelijke doelen bereikt.

Prijzen

Prijs Publieke Sector

450 € (exl. btw)

Prijs Privésector

650 € (exl. btw)

Multi Events

Vraag uw toegang tot meerdere events aan en geniet van een uitzonderlijke korting.

Stuur uw bericht naar seminars@ebp.be en wij doen het nodige.

Promoties

 • U geniet van een korting indien u zich met 3 of meer deelnemers inschrijft. 
 • Uw korting wordt automatisch verrekend bij uw inschrijving.

Voordelen

Inschrijving

Formulaire_CD_2019_NL_1

Oops! We could not locate your form.

FAQ

Op dinsdag 30 april 2019.

In het centrum van Brussel.

De exacte locatie waar het congres zal plaatsvinden wordt uiterlijk 15 dagen voor de dag van het evenement per e-mail meegedeeld aan elke ingeschreven deelnemer.

Publieke sector: administratief personeel, juridisch personeel, technisch personeel betrokken bij bouw / werken in particuliere of publieke organisaties, afdelingshoofden werken, aankopers, alle medewerkers van de administraties die in contact staan met dossiers met betrekking tot constructie, aanbestedende overheden, ziekenhuizen, architecten, ...

Private sector : verzekeraars, bouwfirma’s (grote en KMO) en hun medewerkers, veiligheidscoördinatoren, architecten, juristen, advocaten, beheerders van bouwterreinen, sitebeheerders, architecten, ingenieurs, landmeters, deskundigen, bedrijfsmanagers, projectmanagers,...