Construction Day 2019

Construction Day is de Belgische dag van de bouw. Hij brengt alle spelers uit de publieke en private sector samen om actuele ontwikkelingen in de bouwsector te bespreken. Juridische, operationele en administratieve aspecten worden toegelicht tijdens dit unieke evenement.

 • Bouwverzekeringen, risicobeheer en procesvoering, tienjarige aansprakelijkheid, jurisprudentie & verantwoordelijkheden;
 • Zoom op projectwedstrijden;
 • Alle actuele onderwerpen worden behandeld, ook de raakpunten en verschillen tussen overheidsopdrachten en de particuliere markt: specificiteiten van elk type markt; legaal, operationeel, administratief, etc.

Profiteer van deze unieke dag om een uitgebreid overzicht van de nieuwste technische, juridische en administratieve ontwikkelingen in de bouwsector te krijgen

30/4 - Brussel

Construction Day vindt plaats op dinsdag 30 april in Brussel.

Het evenement wordt onderverdeeld in 4 zalen: 2 Franstalige en 2 Nederlandstalige.

Koffie, lunch en drank zijn inbegrepen.

Voor de publieke sectoren

Construction Day richt zich tot iedereen in de publieke sector die een connectie heeft met de bouw, werven of projecten die de steden van morgen vormen. Elk jaar verwelkomen we administratieve en juridisch specialisten, aankopers en overheidsmedewerkers die in contact staan met bouwgerelateerde dossiers. Het evenement vormt een uitgelezen kans om uw kennis bij te schaven, maar ook collega’s uit de sector te ontmoeten, kennis te delen en te vergaren en om intergouvernementele samenwerking mogelijk te maken.

Voor de private sector

Construction Day verwelkomt ook de spelers uit de particuliere sector, zoals bouwbedrijven, hun werknemers, architecten, advocaten, verzekeraars en alle andere actoren die in aanraking komen met stedelijke projecten. Het evenement is een goede gelegenheid om uw kennis van normen, wetgeving en nieuwe processen op punt te zetten. Construction Day vormt ook een unieke gelegenheid om de publieke actoren te ontmoeten die de grootste projecten van morgen leiden. Leer hun behoeften begrijpen en reageren beter op hun verzoeken.

Programma

Bouw

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00 | Ambtshalve maatregelen en overheidsopdrachten voor werken: wanneer en hoe deze maatregelen toepassen ?

De wetgever voorziet in 3 ambtshalve maatregelen die de aanbestedende overheid aan zijn medecontractant kan opleggen in geval van een ernstige schending van de uitvoering van de opdracht voor werken: de beëindiging van de opdracht, de uitvoering in eigen beheer van het geheel of een deel van de niet-uitgevoerde opdracht of de sluiting van de opdracht. - Welke procedures moeten worden gevolgd voordat een dergelijk besluit genomen kan worden? - Wat zijn de voor- en nadelen van elk mogelijk besluit? - Hoe implementeren? De theoretische presentatie van deze maatregelen zal worden gevolgd door een presentatie van concrete voorbeelden: de geschatte planning, valkuilen en andere te vermijden problemen. De spreker zal u al zijn praktisch advies geven in het kader van deze complexe procedures.

10:10 - 11:10
11:10 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00-15:20
15:20 - 16:20

Verzekering in de bouw

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00 | De aansprakelijkheid van aannemers en onderaannemers

De aansprakelijkheid van aannemers en onderaannemers

- Soorten verbintenissen van de aannemer
- De contractuele aansprakelijkheid van de aannemer

 •  Voor de aanvaarding van de werken
 • Na aanvaarding van de werken
 • Aansprakelijkheid voor eigen handelen en voor de onderaannemer

- De buitencontractuele aansprakelijkheid van de aannemer
- De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de aannemer
- De hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden
- Vordering van de bouwheer tegen de onderaannemer?
- Bijzonderheden in overheidsopdrachten

10:10 - 11:10
11:10 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00-15:20
15:20 - 16:20

Partnership & sponsoring

Dankzij onze evenementen, opleidingen en media stellen we elk jaar tienduizenden professionals in staat om met elkaar in contact te komen,

zich op te leiden en de projecten van morgen te ontwikkelen.

U wenst een bijdrage te leveren en partner worden om uw expertise en activiteit bekend te maken?
Aarzel dan niet met ons contact op te nemen.

Tarieven

Tarief-publieke sector

450 €

 • Toegang tot het evenement
 • Lunch & drinks
 • Cursusmateriaal

Tarief-privésector

650 €

 • Toegang tot het evenement
 • Lunch & drinks
 • Cursusmateriaal
 • Networking

Multi Bird

 • Geniet korting indien u met 3 of meer personen komt !

 • Uw korting zal automatisch verrekend worden

Multi Events

Koop uw tickets voor meerdere events te samen en geniet van een korting !

Stuur ons een berichtje seminars@ebp.be en wij doen het nodige.

Inschrijving

Om u in te schrijven, vul de bestelbon hieronder in of neem contact op:
via email [seminars@ebp.be]
per telefoon [02 894 56 05]

FAQ

Wanneer vindt Construction Day plaats?

30 april 2019

Waar vindt Construction Day plaats?

De exacte locaties waar de congressen zullen plaatsvinden worden uiterlijk 15 dagen voor de dag van het evenement per e-mail meegedeeld aan elke ingeschreven deelnemer.

Aan wie is Construction Day gericht?

De Construction Day verenigt alle spelers uit de publieke en private sector om de juridische, operationele, administratieve, etc. actualiteit te bespreken

EBP•Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6, 1090 Brussel• Tel.: +32 (0)2 894 56 05•Fax: +32 (0)2 706 23 89 seminars@ebp.be•www.ebp.be