NTD_log2017

17.10.2024

Wat dag 1 u te bieden heeft:

 • De zaal “Juridische Actualiteiten” zal, zoals de naam al zegt, zich bezighouden met de actualiteiten en nieuwigheden op het gebied van de regelgeving inzake overheidsopdrachten. Deze zaal trekt vooral openbare instellingen en advocaten en juristen aan. Maar het is niet zeldzaam hier ook privé-actoren met een bijzondere belangstelling voor jurisprudentie terug te vinden.
 • De zaal “Best Practices & Smart Procurement” is gewijd aan de onderwerpen en actuele kwesties die aankopers en bedrijven dagelijks bezighouden. Dit jaar hebben we er opnieuw voor gekozen om de twee partijen, aankopers en inschrijvers, samen te brengen in dezelfde ruimte rond gemeenschappelijke onderwerpen, om zo de ontmoeting en de uitwisseling te vergemakkelijken en van elkaar te kunnen leren.
 • De sessies “Meet the experts”: gezien het groote succes van vorig jaar, herhalen we het concept. Heeft u een vraag en weet u niet niet waar of tot wie u zich moet wenden? Laat onze experts u begeleiden. Bent u aankoper of ondernemer? Heeft u een vraag over het schrijven van uw aanbestedingen, of over het schrijven en en het indienen van offertes? Uw vraag is van juridische, logistieke, organisatorische of ethische aard? Stel ze aan onze experts en consultants. Schrijf u in en krijg 10 minuten gratis advies.
08:00 - 09:00

Welcome & Breakfast

TIMING PLENAIRE ZAAL
Nederlands
SALLE PLÉNIÈRE
Français
09:05 - 10:05 De grote National Tender Day quiz Le grand Quiz du National Tender Day
10:05 - 10:30 Keynote: Slim aanbesteden met AI Keynote: L'Intelligence artificielle au service des marchés publics
10:30 - 11:00 Coffee Break
TIMING ZAAL RECHTSPRAAK & ACTUALITEITEN
Nederlands
ZAAL BEST PRACTICES &
SMART PROCUREMENT
Nederlands
ATRIUM SALLE JURISPRUDENCE &
ACTUALITÉS
Français
SALLE BEST PRACTICES &
SMART PROCUREMENT
Français
11:00 - 12:00 Regelgeving overheidsopdrachten onder de loep: welke aanpassingen gebeurden in het afgelopen jaar? De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: voorwaarden, modaliteiten en risico’s La réglementation des marchés publics: les nouveautés introduites en 2023-2024 La procédure de négociation sans publication préalable : conditions, modalités et risques.
12:00 - 13:15 Lunch
13:15 - 14:30 Nabij en vooruit in het jaar 2023-2025: Hete hangijzers en actuele thema's in het overheidsopdrachtenrecht Coming soon Meet the experts
Private sessions by registration only. More information coming soon
2023 - 2025 : enseignements clés et tendances phares en matière de marchés publics. Coming soon
14:30 - 14:50 Coffee Break
14:50 - 15:35 WORKSHOP: De zoektocht naar een evenwicht tussen bescherming van bedrijfsgeheimen, daadwerkelijke rechtsbescherming en plicht tot motivering Het bevragen van inschrijvers naar van onduidelijkheden of fouten in de ingediende offertes en de visie van de Raad van State Meet the experts
Private sessions by registration only. More information coming soon
WORKSHOP: La recherche d'un équilibre entre la protection des secrets d'affaires, une protection juridique efficace et l'obligation de motivation Coming soon
15:35 - 16:00 Coffee Break
16:00 - 16:45 Overzicht van de belangrijkste uitspraken 2023-2024 van de Raad van State: juridische & praktische benadering Vergoedingen in het kader van het (onwettig) gunnen van overheidsopdrachten Meet the experts
Private sessions by registration only. More information coming soon
Recueil des principaux arrêts 2022- 2023 du Conseil d’Etat - Regards croisés: juridique et pratique Les marchés publics et le nouveau droit civil : l'impact des livres 5 et 6 sur le droit des marchés publics
16:45 - 17:30 Overheidsopdrachten en het nieuwe burgerlijke recht: de impact van boeken 5 en 6 op het overheidsopdrachtenrecht Indemnités dans le cadre de l'attribution (illégale) de marchés publics
09:05 - 10:05 I De grote National Tender Day quiz

Speaker: Youri Musschebroeck, advocaat in overheidsopdrachtenrecht en het ambtenarenrecht, CMS

10:05 - 10:30 I Keynote: Slim aanbesteden met AI

Speaker: TBC

11:00 - 12:00 I Regelgeving overheidsopdrachten onder de loep: welke aanpassingen gebeurden in het afgelopen jaar?

 

Omschrijving: 

 

Speaker: Ewoud Hacke, advocaat overheidsopdrachten, Tenderlaw

12:00 - 13:15 I Lunch
13:15 - 14:30 I Nabij en vooruit in het jaar 2023-2025: Hete hangijzers en actuele thema's in het overheidsopdrachtenrecht
 

Omschrijving: In deze sessie wordt door het kantoor DLA Piper aandacht gegeven aan de belangrijkste uitspraken en evoluties van het eindejaar 2023 en zullen aanvullend de meest prangende tendensen anno 2024-2025 worden toegelicht.

In het eerste deel van de presentatie worden de belangrijkste uitspraken van eind 2023 en 2024 in detail besproken.

In een tweede deel wordt dieper ingegaan op diverse tendensen die zich in 2024-2025 (verder) zullen manifesteren.
 
Speakers: 
 • Bob Martens, een van de meest gerenommeerde "go to" advocaten in België voor publiekrechtelijke projecten, DLA Piper
 • Mathias Stinissen, advocaat in aanbestedingsrecht, DLA Piper
 • Andi Zrza, advocaat in publieksrecht met specialisatie in geschillen, DLA Piper
14:30 - 14:50 I Koffiepauze
14:50 - 15:35 I Coming Soon

 

Omschrijving: 

 

SpeakerTBC

15:35 - 16:00 I Koffiepauze
16:00 - 17:30 I Overzicht van de belangrijkste uitspraken 2023-2024 van de Raad van State: juridische & praktische benadering

 

Omschrijving: 

 

Speaker: Barteld Schutyser, advocaat publiekrecht en bestuursrecht, Eubelius

11:00 - 12:00 I De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: voorwaarden, modaliteiten en risico’s

 

Omschrijving: 

 

Speaker: Sebastiaan De Meue, Advocaat publieksrecht, Portico

12:00 - 13:15 I Lunch
13:15 - 14:30 I Coming Soon
 
Omschrijving: 

 

Speaker: TBC, TBC

14:30 - 14:50 I Koffiepauze
14:50 - 15:35 I Coming Soon
 
Omschrijving: 

 

Speaker: TBC, TBC

15:35 - 16:00 I Koffiepauze
16:00 - 16:45 I Vergoedingen in het kader van het (onwettig) gunnen van overheidsopdrachten
 
Omschrijving: De nieuwe biedvergoeding, een stand van zake inzake de schadevergoeding tot herstel, en quid schadevergoeding bij het voeren van onderhandelingen?

 

Speaker: Elisabeth Robbroeckx, Legal Counsel Overheidsopdrachten FOD Financiëen (2020-2023), Senior Consultant Risk Advisory & Procurement Deloitte

16:45 - 17:30 I Overheidsopdrachten en het nieuwe burgerlijke recht: de impact van boeken 5 en 6 op het overheidsopdrachtenrecht
 
Omschrijving: Stilaan begint de eerste rechtspraak te verschijnen die duiding geeft bij wat de impact is van boeken 5 (verbintenissenrecht) en 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) op het overheidsopdrachtenrecht.
We staan hierbij niet enkel stil bij de (theoretische) verhouding tussen het nieuwe burgerlijke recht en het overheidsopdrachtenrecht, maar gaan ook in op welke tactische en strategische opportuniteiten deze nieuwe wisselwerking met zich kan meebrengen, zowel voor overheden als voor ondernemers.

Speakers:

 • Jens Mosselmans, advocaat in publieksrecht en administratief recht, Nautadutilh
 • Stef Feyen, advocaat publieksrecht gespecialiseerd in overheidsopdrachten, Nautadutilh
09:05 - 10:05 I Le grand Quiz du National Tender Day

Speaker: Virginie Dor, avocate en droit public et marchés publics, CMS

10:05 - 10:30 I L'Intelligence artificielle au service des marchés publics

Speaker: TBC

11:00 - 12:00 I La réglementation des marchés publics: les nouveautés introduites en 2023-2024

Description:

Speaker: Samuel Wauthier, Auditeur à la  Cour des Comptes

12:00 - 13:15 I Lunch
13:15 - 14:30 I 2023 - 2025 : enseignements clés et tendances phares en matière de marchés publics.
 
Description: Dans cette session, le cabinet Nautadutilh se concentrera sur les décisions et les évolutions les plus importantes de la fin de l'année 2023 et, en outre, les tendances les plus forte de l'année 2024-2025 seront expliquées.
Dans la première partie de la présentation, les décisions de justice les plus importantes de la fin de l'année 2023 et 2024 seront discutées en détail.
Une deuxième partie sera consacrée à diverses tendances qui se manifesteront en 2024-2025.

 

Speaker: Maxime Vanderstraeten, avocat en droit public et administratif, avec un intérêt particulier pour le droit des marchés publics et le contentieux administratif, Nautadutilh

14:30 - 14:50 I Pause-café
14:50 - 15:35 I Coming Soon

 

Description:

 

Speaker: TBC, TBC

15:35 - 16:00 I Pause-café
16:00 - 17:35 I Recueil des principaux arrêts 2022- 2023 du Conseil d’Etat - Regards croisés : juridique et pratique

 

Description: Recueil des principaux arrêts 2022- 2023 du Conseil d’Etat - Regards croisés: juridique et pratique

 

Speakers:

 • Bérénice Wathelet, avocate en marchés publics DLA Piper, experte-consultante en marchés publics EBP (2011-2015)
 • Maëlle Rixhon, avocate en droit public et droit administratif, DLA Piper
11:00 - 12:00 I La procédure de négociation sans publication préalable : conditions, modalités et risques.

 

Description:

 

Speaker: Aurélien Vandeburie, Portico

12:00 - 13:15 I Lunch
13:15 - 14:30 I Coming Soon
 
Description:

 

Speaker: TBC, TBC

14:30 - 14:50 I Pause-café
14:50 - 15:35 I Coming Soon
 
Description:

 

Speaker: TBC, TBC

15:35 - 16:00 I Pause-café
16:00 - 16:45 I Les marchés publics et le nouveau droit civil : l'impact des livres 5 et 6 sur le droit des marchés publics
 
Description: Petit à petit, la première jurisprudence qui clarifie l'impact des livres 5 (droit des obligations) et 6 (responsabilité extracontractuelle) sur le droit des marchés publics commence à apparaître. Nous n'examinons pas seulement la relation (théorique) entre le nouveau droit civil et le droit des marchés publics, mais aussi les opportunités tactiques et stratégiques que cette nouvelle interaction peut entraîner, tant pour les autorités publiques que pour les entrepreneurs.

 

Speaker: Maxime Vanderstraeten, Nautadutilh

16:45 - 17:30 I Indemnités dans le cadre de l'attribution (illégale) de marchés publics
 
Description: La nouvelle offre de compensation : un état des lieux concernant l'indemnisation pour réparation. Et qu'en est-il de l'indemnisation lors des négociations ?

 

Speakers:

 • Joëlle Genbrugge, Director Deloitte Risk Advisory & Procurement, Expert-consultant EBP & 3P (2011-2021)
 • Elisabeth Robbroeckx, Legal Counsel Overheidsopdrachten FOD Financiëen (2020-2023), Senior Consultant Risk Advisory & Procurement Deloitte

Op welke dagen wilt u deelnemen?

NTD-pack-1

Tarief Publieke Sector

€595 (excl. BTW)

Tarief Privé Sector

€745 (excl. BTW)

NTD-pack-3

Tarief Publieke Sector

€1.090 €795 (excl. BTW)

ACTIE

Tarief Privé Sector

€1.390 €995 (excl. BTW)

ACTIE
NTD-pack-2

Tarief Publieke Sector

€495 (excl. BTW)

Tarief Privé Sector

€645 (excl. BTW)

Promoties

 • Geniet van een korting van 10% als u inschrijft met 3 of meer deelnemers.
  Uw korting wordt automatisch verrekend bij uw inschrijving. De promoties zijn niet cumuleerbaar.
 • Profiteer van een Early Bird korting op uw inschrijving tot 30 juni 2024.
  Gebruik kortingscode TENDERFUTURE24 bij uw inschrijving.

Voordelen

Voor bedrijven:

Voor advocaten/juristen:

 • Geniet van punten voor permanente vorming toegekend door de OVB, OBFG en IBJ. Voor dag 1 zijn dit 6 punten, voor dag 2 ontvangt u 5 punten.