Patrimonium Day 2019

Oops! U bent te laat voor de editie 2018.
Op 14 mei 2019 organiseren we de volgende editie, ontdek het programma en schrijf u in.

Voor de publieke sector

Hoe kunt u uw culturele erfgoed optimaal en volgens de regels beheren? Restauratie van monumenten, projectontwerp, aankoop en beheer van kunstwerken, ontwikkeling van artistieke projecten, digitalisatie, ... Advocaten en openbare aankopers, managers en managers van werken, verantwoordelijk voor culturele en artistieke projecten, (nieuw) verkozenen, ... Iedereen die op enige wijze betrokken is bij het beheer van openbaar cultureel erfgoed zal zijn kennis kunnen verrijken op de Patrimonium Day.

Voor de privésector

Architecten, ambachtslui, kunstenaars, ondernemers, ... u bent betrokken bij de restauratie, creatie, promotie of beheer van openbaar cultureel erfgoed ? Neem deel aan onze eerste Patrimonium Day en ontdek het laatste nieuws inzake de wetgeving op dit gebied. Advocaten, juristen : u begeleidt klanten uit de publieke sector : verbreed uw kennis, deel uw ervaringen en best practices.

Programma

Peter Teerlinck

Peter Teerlinck legt zich toe op de Belgische en Europese regelgeving inzake overheidsopdrachten, en op het ondernemingsrecht. Hij is lid van de balie van Brussel. Zijn ruime praktijk en ervaring omvatten onder meer complexe geschillen rond overheidsopdrachten, alsmede nationale en internationale handelsgeschillen. Verder staat hij ondernemingen bij voor de redactie van commerciële contracten in ruime …

Peter Teerlinck Read More »

Wouter Moonen

Wouter Moonen is gespecialiseerd in het administratief recht. Hij legt zich voornamelijk toe op dossiers rond overheidsopdrachten, concessies, overheidscontracten en PPS. Daarnaast bouwde hij een aanzienlijke ervaring op in andere publiekrechtelijke materies, zoals het omgevingsrecht. Wouter staat zowel bedrijven in diverse sectoren als functionele openbare diensten, lokale en (de)centrale overheden bij. Zijn bijstand heeft zowel …

Wouter Moonen Read More »

David Clarinval

DAVID CLARINVAL, Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s

Sam de Voogt

Sam De Voogt is advocaat sinds 2017 en werkt bij Eubelius. Hij adviseert en vertegenwoordigt cliënten op het gebied van individueel en collectief arbeidsrecht, zowel in de publieke als de private sector. In het bijzonder legt hij zich daarbij toe op HR-aspecten bij transacties, overnames en herstructureringen. Hij staat voor een juridische, maar pragmatische aanpak. …

Sam de Voogt Read More »

Elke Duden

ELKE DUDEN, Advocaat, CMS

Elisabeth Jonlet

Economiste (ULg) et fiscaliste (VUB) de formation, Elisabeth a travaillé 24 ans pour des PME et de grandes entreprises internationales (audit, analyse business et financière, change management, communication,…). Formée à la Mindfulness et au coaching, elle accompagne les personnes individuellement et en équipe. Elle élabore et anime des formations en efficacité individuelle et collective, ainsi …

Elisabeth Jonlet Read More »

Katty Cauwerts

Katty Cauwerts werkt sinds 2012 voor Medex, eerst als Diensthoofd van de Medische centra en sedert 2018 als Strategisch Adviseur en Diensthoofd Algemene Diensten. Hierbij is ze verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding, het uitwerken van de strategische en operationele plannen, budgetbeheer, communicatie, data-analyse, projectbeheer, personeelsbeheer, klantenbeheer, gegevensveiligheid en applicationmanagement. KATTY CAUWERTS, MEDEX, FOD VOLKSGEZONDHEID, VOEDSELVEILIGHEID EN LEEFMILIEU

Gudrun Vande Walle

Gudrun Vande Walle (Lic. Rechten, PhD. in Criminologie) werkt sinds 2015 als forensisch auditor voor het Centrum Integriteit – federale Ombudsman. Daarnaast is ze gastdocent Integriteitsmanagement in de publieke en private sector aan de Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Departement Bestuurskunde en Publiek Management. Ze maakt ook deel uit van het uitvoerend comité van …

Gudrun Vande Walle Read More »

MATEUSZ RYŚ

Mateusz Ryś is actief als advocaat sinds 2021 en is ingeschreven aan de Nederlandstalige balie van Brussel. Hij is gespecialiseerd in overheidsopdrachten en het mededingingsrecht. Hij treedt tevens op als spreker in het kader van deze materies. Mateusz heeft zijn master opleiding gevolgd aan de Universiteit Antwerpen en heeft een bijkomende master gevolgd aan de …

MATEUSZ RYŚ Read More »

Chantal Thijs

Openbaar Cultureel Erfgoed

09:00 - 10:00

Nieuwe toewijzingsverplichtingen: hoe wint zowel de publieke sector als de artistieke wereld?

De wet van 17 juni 2016 en de verplichting om te werken met percelen voor overheidsopdrachten waarvan de waarde de Europese drempel overschrijdt, biedt interessante perspectieven voor de overheid en voor kunstenaars, bouwfirma's,... Ambachters hoeven niet langer als onderaannemers van algemene aannemers te werken om hun ambacht in te zetten op grote projecten. Met een duidelijk lastenboek kan de aanbestedende dienst een juistere en meer complete offerte, alsook een hoger kwaliteitsniveau verwachten.

10:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 17:00

Le Patrimoine Culturel Public

09:00 - 10:00

Nouvelles obligations d’allotissement : comment parvenir à un win-win pour le secteur public et le monde artistique ?

La Loi du 17 juin 2016 et son obligation d'allotissement pour les marchés dont la valeur est supérieure au seuil européen ouvre des perspectives intéressantes pour les pouvoirs publics ainsi que pour les artisans en bâtiments. Ébénistes, forgerons, céramistes, orfèvres ne devront désormais plus travailler en tant que sous-traitants d'entrepreneurs généraux pour exercer leur art dans le cadre de chantiers d'envergure. Moyennant un bon cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur peut s'attendre à une meilleure communication et à un niveau de qualité amélioré.

Orateurs : Paul Mordan et consultant EBP

10:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 17:00

Behoud van ons patrimonium

We houden een pleidooi voor meer kunst in onze genormeerde en gereguleerde wereld. Maar hoe overheidsopdrachten linken aan behoud van ons patrimonium en het verwerven van kunstwerken of artistieke prestaties ? We debatteren tot we de oplossing vinden !

Eigendomsrecht van de kunstenaar

Wat zijn de grenzen van het intellectuele eigendomsrecht van de kunstenaar of architect en wat zijn de rechten en plichten van de verwervende overheidsinstantie? U komt het hier te weten. Alweer een open dialoog met concrete praktijkvoorbeelden en de nodige juridische achtergrond.

Knowledge Sharing Lunch

Onze experts staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. Een interactieve sessie waar eenieder vragen kan stellen, maar ook kan antwoorden op vragen van collega’s. Uw ervaringen delen of eindelijk dé oplossing vinden, het kan allemaal tijdens deze unieke open lunch sessie.

Uw advies is belangrijk voor ons

Logo EBP La Chronique Bouwkroniek Infopro digital.fw

Patrimonium & Public Sector wordt georganiseerd door EBP, een bedrijf van de groep Infopro Digital.

Wenst u partner te worden tijdens dit en/of een ander evenement? Wenst u uw eigen expertise te delen als spreker? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Tarieven

Tarief Publieke sector

450 €

 • Deelname aan de seminaries
 • Lunch & drinks
 • Ondersteuning tijdens de opleiding

Tarief Private Sector

650 €

 • Deelname aan de seminaries
 • Lunch & drinks
 • Ondersteuning tijdens de opleiding
 • Networking

Multi Bird

 • 15% bij 2 inschrijvingen
 • 30% vanaf 3 inschrijvingen

Inschrijving

Om u in te schrijven, vul de bestelbon hieronder in of neem contact op via email seminars@ebp.be of per telefoon 02 894 56 05

FAQ

Dit jaar wordt het congres georganiseerd op 2019.

Patrimonium Day zal plaatsvinden in Brussel. De exacte locatie wordt u zo snel mogelijk meegedeeld.

Iedereen die met overheidsopdrachten geconfronteerd wordt is welkom op dit congres. 

Meer specifiek spreken wij volgende groepen aan: 

 • bedrijven
 • administraties
 • aankopers
 • juristen
 • notarissen
 • externe adviseurs
 • advocaten
 • algemeen directeurs en financieel directeurs
 • HR-managers en stadssecretarissen