2021-CFP2_NL

Alexander de Becker

  Alexander is Master of Laws (VUB, GO, 2000) en behaalde in 2006 een doctoraat op proefschrift aan dezelfde universiteit met een onderwerp op het kruispunt tussen het bestuursrecht en het sociaal recht. Hij behandelde de juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar in rechtsvergelijkend perspectief. In 2016 hernam hij zijn loopbaan als advocaat …

Alexander de Becker Read More »

Jos Wouters

64 jaar, vader van drie kinderen én twee kleinkinderen, gehuwd, beleidsmedewerker Overlegplatform Handicap & Arbeid (www.handicapenarbeid.be), lid van de Commissie Diversiteit van de Sociaal-economische Raad van Vlaanderen (SERV), lid Stakeholdersforum Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ondervoorzitter Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB-Vlaanderen). JOS WOUTERS, Beleidsmedewerker, Overlegplatform Handicap & Arbeid

Linde Van Ishoven

Linde Van Ishoven is medewerker bij Unia, het Interfederale Gelijkekansencentrum sinds 2013. Ze ontwikkelde de online eDiv-opleiding over non-discriminatie voor HR en werkt nu anderhalf jaar mee aan de opvolging van het VN-Verdrag in België, specifiek voor werk. Zo neemt ze deel aan verschillende werkgroepen, zoals de definitie van handicap en zelfregie van zijn of …

Linde Van Ishoven Read More »

Isabel Plets

Isabel Plets heeft uitgebreide ervaring op het vlak van het arbeidsrecht in het algemeen en is meer in het bijzonder gespecialiseerd in welzijnsrecht en gegevensbescherming/privacy en HR. Zij adviseert zowel cliënten in de private en publieke sector en publiceert/spreekt regelmatig over haar interessegebieden. Zij is praktijklector arbeidsrecht aan de Universiteit van Gent. ISABEL PLETS, Advocaat, …

Isabel Plets Read More »

Hilde de Man

Hilde de Man werkte haar eerste 5 jaar bij het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol-en Drugs waar ze voor onderwijs en lokale overheden verantwoordelijk was. Daarna werkte ze 5 jaar bij VOCA Training & Consult waar ze trainingen gaf over kwaliteitsmanagement, leidinggeven, teamontwikkeling en communicatie. Nu werkt ze reeds 19 jaar bij IDEWE en is ze verantwoordelijke …

Hilde de Man Read More »

Sophie Vantomme

Sophie Vantomme, senior attorney, is sinds 2010 advocate bij Eubelius. Zij is gespecialiseerd in het individueel en collectief arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, met bijzondere focus op de publieke en semipublieke sector. Haar expertise omvat ook welzijn, privacy- en discriminatiekwesties op de werkvloer. SOPHIE VANTOMME, Advocaat, EUBELIUS

Véronique Pertry

Véronique Pertry (advocate bij de balie van Brussel sinds 1998 en partner bij Eubelius sinds 2007) leidt het Employment & Pensions team van Eubelius. Véronique’s praktijk focust op arbeidsrecht (individueel en collectief), socialezekerheidsrecht en pensioenen. Véronique heeft bijzondere interesse voor sociaal recht in de (semi)publieke sector en herstructurering met gevolgen voor de werknemers in de …

Véronique Pertry Read More »