2020-CFP1_NL

Emmanuel Jacubowitz

Emmanuel Jacubowitz is advocaat sinds 1999. Hij is gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief recht, met een focus op het (sociaal) ambtenarenrecht. Daarnaast is hij erkend bemiddelaar en lid van de Federale bemiddelingscommissie. EMMANUEL JACUBOWITZ, Advocaat, XIRIUS

François-Xavier Gaudissart

François-Xavier Gaudissart is advocaat bij Eubelius sinds 2016 en wetenschappelijk medewerker aan de VUB sinds 2019. Hij legt zich toe op het arbeids- en socialezekerheidsrecht en pensioenen. FRANCOIS-XAVIER GAUDISSART, Advocaat, Eubelius

Dirk Vandendriessche

Dirk Vandendriessche

Dirk Vandendriessche is gepassioneerd door het werkveld van L&D en heeft intussen meer dan 25 jaar ervaring op de teller. Als directeur van Actiris Academy streeft hij naar synergie tussen opleiding, organisatieontwikkeling en managementbegeleiding. Dirk Vandendriessche, Directeur, ACTIRIS ACADEMY

Kaat Leus

Kaat Leus is staatsraad in de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij is tevens hoofddocent aan de VUB, lid van de vakgroep publiekrecht waar zij het opleidingsonderdeel ‘Bestuursrecht’ doceert. Zij is gespecialiseerd in het publiek economisch- en het bestuurlijk organisatierecht met inbegrip van de rechtspositie van het personeel van de openbare besturen. Zij …

Kaat Leus Read More »

Fons Leroy

Fons Leroy (°23/06/54) is master in de rechten, de criminologie en het overheidsmanagement. Hij werkte 15 jaar als adjunct-kabinetschef en kabinetschef op Vlaamse kabinetten voor Werk en was van 2005 tot 2019 CEO van VDAB. Hij was ook voorzitter van het European Network of Public Employment Services van 2016 tot 2019. Hij is nu voorzitter …

Fons Leroy Read More »

Véronique Pertry

Véronique Pertry (advocate bij de balie van Brussel sinds 1998 en partner bij Eubelius sinds 2007) leidt het Employment & Pensions team van Eubelius. Véronique’s praktijk focust op arbeidsrecht (individueel en collectief), socialezekerheidsrecht en pensioenen. Véronique heeft bijzondere interesse voor sociaal recht in de (semi)publieke sector en herstructurering met gevolgen voor de werknemers in de …

Véronique Pertry Read More »

Koen Nevens

Koen Nevens startte zijn professionele loopbaan aan de Vrije Universiteit Brussel, eerst als vorser, later als assistent verbonden aan de vakgroep sociaal recht. In 2011 verdedigde hij met succes zijn doctoraal proefschrift getiteld “De arbeidsrelatie, de zelfstandige en de ondernemer” (uitgegeven bij die Keure). Hierin boog hij zich over het personele toepassingsgebied van het arbeidsrecht …

Koen Nevens Read More »

Brecht Cops

Brecht Cops is advocaat-vennoot bij nichekantoor Younity en beoefent het arbeidsrecht sedert 2001. Zijn praktijk is hoofdzakelijk toegespitst op vraagstukken die verband houden met zowel collectief als individueel arbeidsrecht, in lokale en internationale context, en hij behandelt eveneens onderwerpen die raken aan de tewerkstelling binnen administratieve overheden. Naast een adviserende rol staat hij zijn cliënteel …

Brecht Cops Read More »