2022-HTD-NL

Pierre Slegers

Ik heb me gespecialiseerd in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, en meer bepaald in de organisatie en financiering ervan. Het is mijn taak om overheidsinstellingen, semioverheidsinstellingen en diverse actoren in de gezondheidszorg (ziekenhuizen, (para)medische beroepsbeoefenaars, farmaceutische bedrijven ….) meer inzicht te bieden in het ingewikkelde en strikt gereguleerde wettelijke kader waarin zij actief zijn. …

Pierre Slegers Read More »

Jorien van Belle

Jorien Van Belle behaalde haar masterdiploma in de rechten, afstudeerrichting staats- en bestuursrecht (VUB, 2014). Tijdens haar masteropleiding studeerde ze eveneens aan de VUA in het kader van een Erasmusuitwisseling. Daarnaast behaalde ze een LL.M International and European Law: Public International Law (UvA, 2015). Sedert oktober 2015 is ze werkzaam als advocate aan de balie …

Jorien van Belle Read More »

Ewoud Hacke

Ewoud heeft als jurist meerdere jaren ervaring in overheidsopdrachten opgedaan bij een internationale organisatie, een advocatenkantoor, EBP en bij diverse administraties. Hij staat in voor het geven van adviezen en opleidingen inzake overheidsopdrachten aan verschillende overheden en bedrijven. Ewoud Hacke, TenderLaw

Charles-Henri de la Vallée Poussin

Charles-Henri de La Vallée Poussin heeft zijn masterdiploma (2008) en zijn manama in publiek en administratief recht (2014) behaald aan de Université Libre de Bruxelles. Hij is eveneens titularis van een LL.M. afgeleverd door de Universiteit King’s College London (2012). Charles-Henri is, als senior medewerker bij het advocatenkantoor deprevernet, verantwoordelijk voor de overheidsopdrachtenpraktijk van het …

Charles-Henri de la Vallée Poussin Read More »

Youri Musschebroeck

Youri Musschebroeck werkt sedert 2014 als advocaat bij CMS en specialiseert zich in het bestuursrecht (overheidsopdrachten, concessieovereenkomsten, PPS, de openbaarheid van bestuur, het bestuurlijk toezicht, enz…). Hij begeleidt zowel overheden, als ondernemingen in deze materies, via advieswerk of in het kader van geschillen voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken. Hij is sinds …

Youri Musschebroeck Read More »

Thomas Christiaens

Thomas Christiaens is gespecialiseerd in het publiek recht en legt zich voornamelijk toe op overheidsopdrachten en PPS, alsook op het omgevingsrecht. Hij is houder van het diploma Master in de Rechten (Universiteit Hasselt), Master in de Politieke Wetenschappen (Université de Liège) en LL.M. European Law School (Universiteit Maastricht). Hij is tevens aangesteld als praktijkassistent aan …

Thomas Christiaens Read More »