2022-CFP1

Jarien Bloemen

Jarien Bloemen legt zich toe op het administratief recht. In het administratief recht combineert zij haar kennis van het sociaal recht met het overheidsopdrachtenrecht en ambtenarenrecht. Als advocaat behandelt zij voornamelijk dossiers inzake overheidsopdrachten, ambtenarenrecht en onderwijsrecht. Haar kennis van het arbeidsrecht en met name de praktische toepasbaarheid van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis NAR …

Jarien Bloemen Read More »

Olivier Lefevre

Als employer brand inspirator help ik, vanuit co-creatie, bedrijven om de employer of choice te zijn en zo talent aan te trekken en vast te houden die perfect connecteren met het DNA en de ziel van de organisatie. OLIVIER LEFEVRE, Senior Business Manager, Randstad Risesmart

Emmanuel Jacubowitz

Emmanuel Jacubowitz is advocaat sinds 1999. Hij is gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief recht, met een focus op het (sociaal) ambtenarenrecht. Daarnaast is hij erkend bemiddelaar en lid van de Federale bemiddelingscommissie. EMMANUEL JACUBOWITZ, Advocaat, XIRIUS

Youri Musschebroeck

Youri Musschebroeck werkt sedert 2014 als advocaat bij CMS en specialiseert zich in het bestuursrecht (overheidsopdrachten, concessieovereenkomsten, PPS, de openbaarheid van bestuur, het bestuurlijk toezicht, enz…). Hij begeleidt zowel overheden, als ondernemingen in deze materies, via advieswerk of in het kader van geschillen voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken. Hij is sinds …

Youri Musschebroeck Read More »

Paul-Marie Empain

Na werkzaam te zijn geweest op het Ministerie van Financiën, is Paul-Marie Empain als gemeentesecretaris in dienst getreden bij het gemeentebestuur van Jette. Hij is verantwoordelijk voor de algemene leiding van de administratie. Hij was voorzitter van de invoering van de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding in 2005 en was lid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen …

Paul-Marie Empain Read More »