2022-NTD-NL

Roel Arys

Roel Arys is sinds 2005 projectleider en was toen reeds betrokken bij de opzet van het huidige platform (e-Tendering, e-Notification, e-Catalogue, e-Awarding). Sinds 2015 is hij verantwoordelijk voor het beheer van de dienst e-Procurement die zich enerzijds ontfermt over het goed functioneren van het platform alsook de ondersteuning van de eindgebruikers (helpdesk, opleiding, etc.). ROEL …

Roel Arys Read More »

Ewoud Hacke

Ewoud heeft als jurist meerdere jaren ervaring in overheidsopdrachten opgedaan bij een internationale organisatie, een advocatenkantoor, EBP en bij diverse administraties. Hij staat in voor het geven van adviezen en opleidingen inzake overheidsopdrachten aan verschillende overheden en bedrijven. Ewoud Hacke, TenderLaw

Charles-Henri de la Vallée Poussin

Charles-Henri de La Vallée Poussin heeft zijn masterdiploma (2008) en zijn manama in publiek en administratief recht (2014) behaald aan de Université Libre de Bruxelles. Hij is eveneens titularis van een LL.M. afgeleverd door de Universiteit King’s College London (2012). Charles-Henri is, als senior medewerker bij het advocatenkantoor deprevernet, verantwoordelijk voor de overheidsopdrachtenpraktijk van het …

Charles-Henri de la Vallée Poussin Read More »

Jens Mosselmans

Jens Mosselmans staat aan het hoofd van de Public & Regulatory praktijk van het kantoor in Brussel. Jens treedt al meer dan twaalf jaar op in zaken gerelateerd tot het overheid- en administratief recht en adviseert zowel bedrijven als overheidsinstanties in verscheidene administratiefrechtelijke kwesties, voornamelijk in de life sciences, healthcare, vastgoed en energie sector. Hij …

Jens Mosselmans Read More »

Youri Musschebroeck

Youri Musschebroeck werkt sedert 2014 als advocaat bij CMS en specialiseert zich in het bestuursrecht (overheidsopdrachten, concessieovereenkomsten, PPS, de openbaarheid van bestuur, het bestuurlijk toezicht, enz…). Hij begeleidt zowel overheden, als ondernemingen in deze materies, via advieswerk of in het kader van geschillen voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken. Hij is sinds …

Youri Musschebroeck Read More »

Christian Geldhof

Meer dan 20 jaren ervaring omtrent overheidsopdrachten (voornamelijk vanaf 1993) niet enkel als openbare aankoper voor de federale Politie maar ook als opleider in overheidsopdrachten. Als ambtenaar bij de Belgische federale Politie en om de verantwoordelijkheid te hebben gekregen om de aankoopdienst te begeleiden, heeft Christian Geldhof de gelegenheid gekregen om de toepassing van overheidsopdrachten …

Christian Geldhof Read More »

Barteld Schutyser

Barteld is voornamelijk actief in het Europees en Belgisch publiek recht, publiek-private samenwerking, overheidsopdrachten en het administratiefrechtelijk contentieux. Hij is partner van de associatie sinds 2014. Hij is lid van de Brusselse balie sinds 1994. BARTELD SCHUTYSER, Advocaat, Eubelius

Thomas Christiaens

Thomas Christiaens is gespecialiseerd in het publiek- en administratief recht. Hij legt zich voornamelijk toe op het dossiers rond overheidsopdrachten, concessies en Publiek-Private Samenwerking in alle vormen (DBFM of varianten daarvan). Hij behandelt in deze materies zowel adviesvragen als procedures voor de administratieve rechtscolleges en de burgerlijke rechtbanken. Hij werkt daarbij voor bedrijven in diverse …

Thomas Christiaens Read More »

Bob Martens

Bob Martens is algemeen erkend als een vooraanstaande ervaren advocaat gespecialiseerd in publiek recht, publiek private samenwerking en overheidsopdrachten in het bijzonder. Afgezien van geschillenbehandeling, is Bob actief en met succes betrokken geweest in vele PPS projecten op grote schaal en stedelijke ontwikkelingsprojecten. Bobs naam wordt vermeld in ‘Legal 500’ en ‘Chambers Europe’ als “a …

Bob Martens Read More »